Trường Đại học Mỏ địa chất tuyển sinh cao học 2014 đợt 1

Trường ĐH Mỏ địa chất thống báo tuyển sinh cao học năm 2014 đợt 1 gồm 500 học viên cao học, hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 3/1/2014.

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-

BGDĐT ngày 28/02/2011, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014 với số lượng: 500 học viên cao học 15 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911) các ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

* Đào tạo trình độ tiến sĩ: Kỹ thuật địa chất: 1; Địa chất học: 1; Khoáng vật học và địa hóa học: 1; Kỹ thuật dầu khí: 1; Kỹ thuật địa vật lý: 1; Kỹ thuật cơ khí động lực: 1; Kỹ thuật điện: 1; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 1; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ: 2; Khai thác mỏ:1; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm: 1; Quản lý kinh tế: 3.

* Đào tạo trình độ thạc sĩ: Kỹ thuật địa chất: 45; Địa chất học: 10; Khoáng vật học và địa hóa học: 10; Kỹ thuật dầu khí: 10; Kỹ thuật địa vật lý: 10; Kỹ thuật hóa học: 10; Kỹ thuật cơ khí động lực: 10; Kỹ thuật điện: 15; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 15; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ: 45; Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý: 30; Khai thác mỏ: 40; Kỹ thuật tuyển khoáng: 10; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm: 30; Quản lý kinh tế: 210.

1. Tuyển sinh cao học (đào tạo trình độ thạc sĩ)

1.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

1.2. Điều kiện văn bằng để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành dự thi, phải học bổ sung kiến thức

(kết thúc trước ngày 31 tháng 1 năm 2014);

- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp

với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ.

1.3. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

1.4. Các môn thi tuyển: Toán cao cấp, Tiếng Anh, môn cơ sở.

1.5. Hồ sơ dự thi: Đơn xin dự thi; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học; 03 ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

2. Tuyển sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ)

2.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.2. Điều kiện dự tuyển:

* Có bằng thạc sĩ phù hợp ngành đăng ký dự tuyển, có ít nhất 1 bài báo công bố trong tạp chí khoa học theo hướng nghiên cứu của đề tài. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì

phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, đã có ít nhất 3 bài báo công bố trong tạp chí khoa học, có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

* Có Bài luận về dự định nghiên cứu. 

* Có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành; hoặc 1 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành và 1 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (mẫu Bài luận và Thư giới thiệu lấy trên Website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất: www.humg.edu.vn/Đào tạo/Đào tạo sau đại học).

* Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

a) Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung

Châu Âu chung trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, bao gồm:

- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia và University of

Cambrige cấp;

- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;

- Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT;

- Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 theo Khung Châu Âu chung về ngoại

ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

* Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

2.3. Thời gian đào tạo: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, nghiên cứu sinh

phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài luận án.

2.4. Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao học và bảng điểm; Chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ; Bản khai các công trình khoa học cùng bản sao các công trình đó; Bài luận về dự định nghiên cứu; Hai thư giới thiệu dự tuyển; Công văn cử đi thi của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; 03 ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

3. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện

theo địa chỉ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 03/1/2014.

Thời gian thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ được thông báo

đến thí sinh trong quá trình nhận hồ sơ.

Nhận được Thông báo này, trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi đến những thí sinh có nguyện vọng được đào tạo sau đại học. Thí sinh cần có sự chuẩn bị, ôn tập trước. Nhà trường sẽ có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học trước khi thi tuyển.

Mọi thủ tục chi tiết xem trên Website của Trường hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo sau

đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, điện thoại: 04 38386438; fax: 04.37525336.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Trường Đại học Mỏ địa chất tuyển sinh cao học 2014 đợt 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247