Trường Đại học Nông Lâm Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2016

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 năm 2016, các em cùng xem thông tin chi tiết tại đây nhé:

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2016

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2016 (BỔ SUNG ĐỢT 1)

STT Danh sách các ngành tuyển sinh bổ sung đợt I
(Hệ Đại học)
Mã ngành Điểm chuẩn
(Tính cả điểm ưu tiên)
1 Công thôn D510210 15.00
2 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng D580211 15.00
3 Công nghệ sau thu hoạch D540104 15.75
4 Quản lý đất đai D850103 15.00
5 Khoa học đất D440306 15.00
6 Nông học D620109 17.00
7 Bảo vệ thực vật D620112 15.25
8 Khoa học cây trồng D620110 16.00
9 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 15.00
10 Bệnh học thủy sản D620302 15.00
11 Quản lý nguồn lợi thủy sản D620305 15.00
12 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 15.00
13 Lâm nghiệp D620201 15.00
14 Lâm nghiệp đô thị D620202 15.00
15 Quản lý tài nguyên rừng D620211 15.00
16 Khuyến nông D620102 15.00
17 Phát triển nông thôn  D620116 15.00
STT Danh sách các ngành tuyển sinh bổ sung đợt I
(Hệ Cao đẳng)
Mã ngành Điểm chuẩn
1 Khoa học cây trồng C620110 8.00
2 Nuôi trồng thủy sản C620301 8.00
3 Quản lý đất đai C850103 10.00


Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Trường Đại học Nông Lâm Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học