Trường đại học Thái Bình Dương thông báo tuyển sinh 2017

Năm 2017, trường Đại học Thái Bình Dương Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia.Xét tuyển dựa vào học bạ THPT

Đại học Thái Bình Dương

Ký hiệu: TBD

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52220113 Việt Nam học 100 50 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
2 52220201 Ngôn ngữ Anh 100 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh 
3 52220213 Đông phương học 80 40 Toán, Vật lí, Lịch sử Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
4 52340101 Quản trị kinh doanh 230 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Lịch sử, Địa lí Toán, Hoá học, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
5 52340201 Tài chính – Ngân hàng 40 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Toán, Vật lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
6 52340301 Kế toán 50 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lí, Địa lí Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
7 52380107 Luật kinh tế 130 80 Toán, Lịch sử, Địa lí Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
8 52480201 Công nghệ thông tin 120 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Toán, Vật lí, Giáo dục công dân

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Trường đại học Thái Bình Dương thông báo tuyển sinh 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!