Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn và điểm nguyện vọng 2 trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin - hem Pich).

Viết bình luận:Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247