Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh liên thông văn bằng 2 năm 2013

Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa thông báo tuyển sinh đào tạo hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2013 với tổng chỉ tiêu 1810.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông văn bằng 2 trường Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2013 cụ thể như sau:

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

Đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

1

Công nghệ Thông tin

400

 

2

Điện tử Viễn thông

200

 

3

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

200

 

4

Kỹ thuật ô tô

90

 

5

Công nghệ Chế tạo máy

60

 

6

Gia công áp lực

60

 

7

Cơ điện tử

120

 

8

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

180

 

+

1310

 

Đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học phía Nam/Học viện Kỹ thuật Quân sự

1

Công nghệ Thông tin

100

 

Đào tạo tại trường TC Nghề số 10/Bộ TL Thủ đô Hà Nội

1

Công nghệ Thông tin

100

 

2

Điện tử Viễn thông

100

 

Đào tạo tại trường Sĩ quan Thông tin

1

Công nghệ Thông tin

100

 

2

Điện tử Viễn thông

100

 

+

200

 

Tổng

1810

 


Năm 2013, Học viện tổ chức 02 đợt tuyển sinh:

+ Đợt 1: Các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT).

+ Đợt 2: Các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng trên 36 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKDT; Các thí sinh đã tốt nghiệp đại học, dự thi nhận văn bằng đại học thứ 2;

Đối tượng dự thi

a) Điều kiện chung cho các chuyên ngành

- Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định tại Thông tư số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự; không phạm pháp, không bị truy tố hoặc không trong thời gian thi hành án.

- Thí sinh đã tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy.

- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học được phép ĐKDT theo điều kiện riêng của từng chuyên ngành.

b) Điều kiện riêng cho các chuyên ngành

- Chuyên ngành Công nghệ thông tin

+ Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành Kỹ thuật điện, điện tử, Toán, Toán - Tin.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành Toán, Toán – Tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ – tin.

- Chuyên ngành Điện tử viễn thông

+ Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành Kỹ thuật Điện – điện tử và Công nghệ thông tin.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành thuộc gốc ngành Điện - Điện tử (Điện tử Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển; Cơ điện tử; Kỹ thuật điện, Điện lạnh; Kỹ thuật truyền hình; Kỹ thuật âm thanh; Cơ điện; Điện tử – Tin học) và Công nghệ Thông tin.

- Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

+ Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành Kỹ thuật Điện – điện  tử và Công nghệ thông tin.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển, các chuyên ngành thuộc gốc ngành Điện – Điện tử (Điện tử Viễn thông; Cơ điện tử; Kỹ thuật điện, Điện lạnh; Cơ điện; Thuỷ điện) và Công nghệ Thông tin.

- Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

+ Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành thuộc gốc ngành kỹ thuật xây dựng của các trường Đại học, Cao đẳng.

- Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

+ Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Cơ – Điện tử, Cơ – tin, Cơ khí giao thông.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Cơ – Điện tử. Cơ – tin, Cơ khí giao thông.

- Các chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy và Gia công áp lực.

+ Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí, Luyện kim, Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Cơ học ứng dụng.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành thuộc ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Cơ – Tin, Cơ khí giao thông.

- Chuyên ngành Cơ điện tử.

+ Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí động lực, chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển, Điện tử Viễn thông.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành thuộc các ngành Cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Cơ khí giao thông, Cơ – tin, Cơ điện, Kỹ thuật điều khiển, Điện tử viễn thông.

Thời gian thi, địa điểm thi, môn thi.

- Thời gian thi: Học viện tổ chức 02 đợt thi

+ Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2013. Thi khối A, theo đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các môn thi: Toán, Vật lý và Hoá học.

+ Đợt 2: Ngày 14,15/9/2013. Học viện ra đề thi.

* Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đủ 36 tháng: Dự thi 03 môn, môn Toán cao cấp là môn thi chung đối với các chuyên ngành, còn lại môn thi cơ sở ngành và môn thi chuyên ngành, cụ thể như sau:

Chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

Công nghệ Thông tin

Kỹ thuật lập trình

Cơ sở dữ liệu

Điện tử Viễn thông

Kỹ thuật mạch điện tử

Kỹ thuật truyền số liệu

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

Kỹ thuật điện

Cơ sở Kỹ thuật điều khiển tự động

Kỹ thuật ô tô

Sức bền vật liệu

Lý thuyết ô tô

Công nghệ Chế tạo máy và GCAL

Sức bền vật liệu

Đại cương sản xuất cơ khí

Cơ điện tử

Sức bền vật liệu

Hệ thống Cơ điện tử

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Cơ học kết cấu

Kỹ thuật thi công


* Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học: Dự thi 02 môn. Môn Toán cao cấp là môn chung với các chuyên ngành, và môn thi cơ sở ngành như trên.

- Địa điểm thi:

+ Miền Bắc thi tại khu A – Học viện Kỹ thuật Quân sự. Địa chỉ: số 236 (100), Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Miền Trung thi tại Trường Sĩ quan Thông tin. Địa chỉ: số 101, Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà.

+ Miền Nam thi tại TP. Hồ Chí Minh, gồm các chỉ tiêu đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu Khoa học phía Nam/Học viện Kỹ thuật Quân sự. Địa chỉ: Số 71, đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin cụ thể sẽ có trên giấy báo dự thi.

Điểm xét trúng tuyển

Điểm trúng tuyển xét theo các đợt thi, các chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo của từng địa điểm thi.

Điều kiện miễn thi

Các thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự đăng ký dự thi vào chuyên ngành thuộc nhóm ngành của văn bằng đại học (Đối với thí sinh thuộc diện thi đợt 2)

Lệ phí

- Lệ phí thi gồm: Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi. Thí sinh nộp chung một lần khi nộp hồ sơ ĐKDT.

- Lệ phí thi đợt 1: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lệ phí thi đợt 2 đối với các chỉ tiêu đào tạo tại Học viện và trường TC Nghề số 10/BTL Thủ đô Hà Nội: 350.000 đ/01 thí sinh.

- Lệ phí thi đợt 2 đối với các chỉ tiêu đào tạo tại trường Sĩ quan Thông tin và trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học phía Nam/Học viện Kỹ thuật Quân sự: 500.000 đ/01 thí sinh.

Thời gian bán, nhận hồ sơ và ôn thi

- Đợt 1: Theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thí sinh làm thủ tục ĐKDT từ ngày 11/3/2013 đến ngày 19/4/2013 tại các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc có thể nộp trực tiếp: miền Bắc tại Phòng Đào tạo/Học viện Kỹ thuật Quân sự; miền Trung tại Trường Sĩ quan Thông tin, miền Nam tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học phía Nam/Học viện Kỹ thuật Quân sự).

- Đợt 2:

+ Thí sinh mua và nộp hồ sơ ĐKDT tại các Khoa chuyên ngành, trường SQ Thông tin và Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học phía Nam/Học viện Kỹ thuật Quân sự từ ngày 15/5/2013 đến hết ngày 04/8/2013.

+ Các Khoa chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học phía Nam và trường Sĩ quan Thông tin:

* Nhận hồ sơ ĐKDT tại ban Đảm bảo Đào tạo/Phòng Đào tạo trước ngày 10/5/2013.

* Tổ chức bán và thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh từ ngày 15/5/2013 đến ngày 04/8/2013.

* Nộp hồ sơ và lệ phí (lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi) về Ban Đảm bảo Đào tạo/Phòng Đào tạo từ ngày 05/8/2013 đến hết ngày 08/8/2013.

- Các khoa chuyên ngành chủ động tổ chức ôn thi cho các thí sinh khu vực phía Bắc đảm bảo theo đúng đề cương. Riêng đối với các thí sinh khu vực miền Trung và phía Nam, Học viện sẽ có kế hoạch ôn thi cụ thể sau.

Địa điểm học, học phí

- Địa điểm học:

+ Miền Bắc, tại số 236 (100), đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (chỉ tiêu đào tạo tại Học viện) và số 101, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân Hà Nội (chỉ tiêu đào tạo tại Trường TC Nghề số 10/BTL Thủ đô Hà Nội).

+ Miền Trung, tại trường Sĩ quan Thông tin. Số 101, Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà.

+ Miền Nam, dự kiến học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân – số 15K Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Học phí (xác định đối với học kỳ 1 năm học 2013 – 2014, các học kỳ tiếp theo Học viện sẽ có thông báo sau):

+ Miền Bắc:    600.000 đồng/ tháng.

+ Miền Trung và miền Nam:   750.000 đồng/ tháng.

(Một học kỳ gồm 5 tháng).

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Ghi chú:

- Thí sinh phải đối chiếu điều kiện dự thi liên thông, văn bằng 2  trước khi làm hồ sơ ĐKDT.

- Các khoa chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo và NCKH phía Nam trước khi thu hồ sơ phải kiểm tra đúng, đủ các thủ tục và điều kiện dự thi theo như  Thông báo này.

- Thí sinh trúng tuyển và nhập học nếu không đảm bảo đúng, đủ điều kiện dự thi đều bị huỷ kết quả thi theo Quy chế tuyển sinh, đồng thời Học viện sẽ không hoàn trả lại bất kỳ khoản lệ phí nào.

- Không nộp bản chính Bảng điểm, Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trong hồ sơ ĐKDT.

- Hồ sơ ĐKDT và lệ phí của mọi thí sinh không được dự thi, thí sinh không trúng tuyển hoặc thí sinh trúng tuyển đều không trả lại.

- Trong trường hợp không đủ điều kiện để mở lớp, Học viện sẽ ghép các chuyên ngành có cùng gốc ngành hoặc bảo lưu kết quả sang năm học 2014 – 2015 để mở lớp đào tạo.

- Không tiếp nhận hồ sơ ĐKDT của các thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học theo hình thức đào tạo từ xa.

Theo thethaohangngay

3 bình luận: Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh liên thông văn bằng 2 năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247