Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp công bố danh sách học sinh trúng tuyển 2019

Các em tham khảo dưới đây danh sách học sinh trúng tuyển của trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp năm 2019.

Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp công bố danh sách học sinh trúng tuyển 2019

TT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Trú quán

Miền

Đối tượng

Khu vực

Đơn vị

Tổng điểm tuyển sinh

Đ.tượng đầu vào

Ghi chú

     1

12006111

Trần Đức Biên

09/02/2001

Thái Nguyên

Bắc

2.00

0.75

 

27.00

TN

Sán Dìu

     2

28027044

Nguyễn Đức Hải

12/05/2001

Thanh Hóa

Bắc

 

0.50

 

25.40

TN

 

     3

16009303

Đào Quang Nam

09/09/2001

Cao Bằng

Bắc

2.00

0.50

 

25.30

TN

A01, Tày

     4

23004567

Phùng Chí Kiên

31/05/2001

Hòa Bình

Bắc

 

0.75

 

25.20

TN

 

     5

18008709

Từ Văn Dũng

23/01/2001

Bắc Giang

Bắc

2.00

0.75

 

25.15

TN

Nùng

     6

23001172

Xa Văn Đào

24/05/2001

Hòa Bình

Bắc

2.00

0.75

 

25.05

TN

Tày

     7

15005835

Bùi Duy Đông

24/09/2001

Phú Thọ

Bắc

 

0.75

 

25.00

TN

 

     8

15005673

Trần Văn Thắng

20/10/2001

Phú Thọ

Bắc

 

0.75

 

24.65

TN

 

     9

16005442

Đỗ Văn Linh

22/06/2001

Vĩnh Phúc

Bắc

 

0.75

 

24.60

TN

 

   10

15005493

Nguyễn Trung Kiên

09/02/2001

Phú Thọ

Bắc

 

0.75

 

24.45

TN

 

 >>> Xem toàn bộ danh sách trúng tuyển Tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp công bố danh sách học sinh trúng tuyển 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!