Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hà Giang 2015

Sở giáo dục Hà Giang công bố tuyển sinh bao gồm lịc thi tuyển vào lớp 10 chuyên Hà Giang chi tiết từng môn, bao gồm 06 lớp chuyên, gồm: Ngữ Văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh với 210 chỉ tiêu.

II. TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Chỉ tiêu

a) Tuyển sinh vào Lớp 10 trường THPT Chuyên theo chỉ tiêu kế hoạch giao là 06 lớp chuyên, gồm: Ngữ Văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh với 210 chỉ tiêu.

b) Tuyển sinh 01 lớp không chuyên trong trường chuyên, với số lượng 35 học sinh đã dự thi vào THPT chuyên nhưng không trúng tuyển vào các lớp chuyên

2     Môn thi: Môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh và môn Chuyên
3.     Hình thức thi: Tự luận
4.     Lịch thi:

Ngày

Buôi

thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở túi đề thi

Giò phát đề thi

Giò’ băt đầu làm bài

08/06/2015

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

7h 40

7h 55

8h 00

Chiêu

Toán học

120 phút

14h 10

14h 25

14h 30

09/06/2015

Sáng

Môn chuyên

150 phút

7h 40

7h 55

8h 00

Chiêu

Tiêng Anh

120 phút

14h 10

14h 25

14h 30

5. Đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển một nguyện vọng vào một lớp chuyên và nguyện vọng; vào lớp không chuyên

6. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyến vào trường chuyên do Sở GD&ĐT quy định gồm:

- Đon xin dự thi vào lóp 10 THPT Chuyên (ghi rõ nguyện vọng môn chuyên)

- Học bạ THCS (bản chính)

-Bản sao giấy khai sinh

- Giấy chúng nhận tốt nghiệp THCS

- Các loại giấy chúng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

7. Điều kiện dự tuyển

Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang hoặc có 04 năm học THCS liên tục tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lóp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

- xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

8. Phương thức tuyển sinh

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối vói những học sinh có hồ sơ dự tuyến họp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với nhũng học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1 ế

9. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Sơ tuyển giao cho trường THPT Chuyên thực hiện

- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở được tính điếm như sau:

+ Học lực giỏi: 5,00 điểm;

+ Học lực khá: 4,00 điểm;

- Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở được tính điếm như sau:

+ xếp tốt nghiệp THCS loại giỏi: 5,00 điểm; + xếp tốt nghiệp THCS loại Khá: 4,00 điểm;

- Ket quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tô chức của tỉnh và khu vực được tính điểm như sau:

+ Người học đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi lóp 9 do sỏ' GD&ĐT tố chức: 2,00 điểm ;

+ Người học đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi lóp 9 do sỏ' GD&ĐT tô chức: 1,50 điểm ;

+ Người học đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi lóp 9 do Sở GD&ĐT tô chức: 1,00 điểm;

+ Tổng điếm cho đối tượng đạt giải trong kỳ dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tô chức của tỉnh và khu vực tối đa không quá 6,00 điếm;

- Hội đồng SO’ tuyển trường THPT chuyên Hà Giang lập bảng ghi tên dự thi theo mẫu gửi kèm( M4)

b) Vòng 2: Thi tuyển do sở GD&ĐT thực hiện

- Môn thi và đề thi:

+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc một trong các Ngoại ngữ thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

(Tuyensinh247.com - Theo sở giáo dục Hà Giang)

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hà Giang 2015

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247