Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định năm học 2016 - 2017 gồm những thông tin quan trọng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tuyển 16 lớp gồm 570 học sinh, trong đó:

-   Tuyển 14 lớp chuyên (mỗi lớp 35 học sinh), gồm: 02 lớp chuyên Toán, 02 lớp chuyên Tiếng Anh, 02 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên Vật lí, 01 lớp chuyên Hoá học, 01 lớp chuyên Tin học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Lịch sử, 01 lớp chuyên Địa lí, 01 lớp chuyên Tiếng Nga, 01 lớp chuyên Tiếng Pháp;

-   Tuyển 02 lớp không chuyên (mỗi lớp 40 học sinh), gồm: 01 lớp lấy từ những học sinh dự thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 lớp lấy từ những học sinh dự thi vào các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp.

2. Điều kiện dự tuyển

-   Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định;

-  Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên;

-    Tuổi của học sinh dự tuyển: Thực hiện theo quỵ định hiện hành của Điều lệ trường THCS học cơ sở, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học.

3. Thời gian thi tuyển: Ngày 01, 02, 03/06/2016.

 

Ngày thi Buổi thi Môn Thi Giờ cắt bì đề thi Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài  Thời gian làm bài
01/06/2016 Chiều Ngoại Ngữ (chung) 14 giờ 00  14 giờ 25 14 giờ 30  90 phút
02/06/2016 Sáng Ngữ văn (chung) 7 giờ 30  7 giờ 55  8 giờ 00  120 phút
Chiều Toán (chung) 14 giờ 00  14 giờ 25 14 giờ 30  120 phút
03/06/2016 Sáng Các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lich Sử, Địa lý, Tin học 7 giờ 30  7 giờ 55  8 giờ 00  150 phút
Chiều Ngoại Ngữ  7 giờ 30  7 giờ 55  8 giờ 00  120 phút


4. Phương thức tuyển sinh

a)   Vòng 1: Tồ chức sơ tuyển đối với nhung học sinh có hồ sơ dự tuyến họp lệ và đủ điều kiện dự tuyến.

b)  Vòng 2: Tổ chức thỉ tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.

>> Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Nam Định năm 2016

5. Tổ chức tuyển sinh

a)  Vòng 1: Sơ tuyển

Tính điểm vòng sơ tuyển:

-   Cuối mỗi năm học cấp THCS, học sinh xếp loại học lực Khá được 1,0 điềm, học lực Giỏi dược 2,0 điểm;

-   Học sinh xếp loại tốt nghiệp THCS loại Khá được 2,0 điểm, loại Giỏi được 4,0 điểm;

-   Học sinh đạt giải hoặc huy chương từ cấp tỉnh trở lên trong các kỳ thi, hội thi: Học sinh giỏi các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao, hùng biện tiếng Anh, vận dụng kiến thức liên môn đế giải quyết các tình huống thực tiền, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Olympic tiếng Anh trên Internet hoặc dạt giải Olympic tài năng Tiếng Anh toàn quốc cấp THCS, Olympic Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC), Olympic Toán quốc tế giữa các thảnh phố do Viện hàn lâm khoa học Nga tồ chức (ĨTOT) được tính điểm sơ tuyển như sau:

+ Giải Khuyến khích (Bằng khen) được 1,0 điểm;

+ Giải Ba (huy chương Đồng) được 2,0 điểm;

+ Giải Nhì (huy chương Bạc) được 3,0 điểm;

+ Giải Nhất (huy chương Vàng) được 4,0 điểm.

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải (huy chương) chỉ tính theo giải (huy chương) cao nhất.

Điểm sơ tuyển là tổng điểm của các tiêu chí trên. Học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đạt từ 8,0 điểm trở lên; học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học đạt từ 7,0 điểm trở lên; học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên còn lại đạt từ 6,0 điểm trở lên thì được chọn vào vòng 2 để thi tuyển.

b)   Vòng 2: Thi tuyển

*  Môn thi: Các môn thi chung (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 01 môn chuyên.

-   Các môn thi chung:

+ Môn Ngữ văn, Ngoại ngữ: Tất cả các học sinh dự thi cùng làm một đề thi chung. Đối với môn ngoại ngữ học sinh có the chọn 01 trong 03 thử tiếng: Anh, Nga hoặc Pháp;

+ Môn Toán chung có 2 để:

Đề Toán 1: Dành cho những học sinh dự thi vào các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Đề Toán 2: Dành cho những học sinh dự thi vào các lóp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp.

-   Môn thi chuyên: Học sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên nào (trừ chuyên Tin) thì làm bài thi môn chuyên đó.

Học sinh đăng kí vào lớp chuyên Tin có thể chọn môn chuyên là môn Tin học hoặc môn Toán (thi cùng dẻ với học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán). Lấy 20 chì tiêu thi môn chuyên là môn Tin học và 15 chỉ tiêu thi môn chuyên là môn Toán.

*   Đề thi: Nội dung dề thi nằm trong chương trình THCS. chủ yếu là lớp 9; đảm bảo độ phân hoá, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn, câu hỏi vận dụng. Đề thi các môn chung và các môn chuyên theo hình thức tự luận. Riêng đề thi môn Ngoại ngữ theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, trong đó phần trắc nghiệm chiếm không quá 50% tổng số điểm của bài thi; đề thi Ngoại ngữ chuyên có thêm phần nghe hiểu.

*    Thang điểm bài thi: Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến chữ số thập phân thứ hai, không quỵ tròn điểm.

* Hệ số điểm bài thi: được quy định theo từng lớp chuyên. Cụ thể:

 

 

Hệ số điểm các bài thi

 

Thi vào lớp

Toán chung

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Môn

 

Đề Toán 1

Đề Toán 2

chung

chung

chuyên

Chuyên Toán, Chuyên Tin thi Toán

1

 

1

1

2

Chuyên Ngữ văn

 

1

1

1

2

Chuyên Tiếng Anh

 

1

1

1

2

Chuyên Tiếng Nga

 

1

1

1

2

Chuyện Tiếng Pháp

 

1

1

1

2

Chuyên Tin học thi Tin

2

 

1

1

2

Chuyên Vật lý

2

 

1

1

2

Chuyên Hóa học

2

 

1

1

2

Chuyên Sinh học

2

 

1

1

2

Chuyên Địa lý

 

2

1

1

2

Chuyên Lịch sử

 

1

2

1

2

* Thời gian làm bài thi:

+ Các bài thi môn chung: Môn Toán và Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ thời gian làm bài 90 phút;

+ Các bài thi môn chuyên: Môn Ngoại ngữ thời gian làm bài 120 phút, các môn còn lại thời gian làm bài 150 phút.

6. Phương thức xét tuyển

a)  Điểm xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển vào lóp chuyên là tổng điểm của tất cả các bài thi đã tính hệ số và điểm khuyến khích;

+ Điểm xét tuyển vào lóp không chuyên là tống điếm các bài thi môn không chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1) và điềm khuyến khích.

Điểm khuyển khích: Học sinh đạt giải chính thức các kỳ thi Olympic tiếng Anh tài năng (GTE) cấp quốc gia, Olỵmpic Toán học Hà Nội mơ rộng (HOMC), Olympic Toán quốc tế giữa các thành phố do Viện hàn lâm' khoa học Nga tè chức (ITOT) được cộng điểm khuyến khích như sau: Gi ái Ba dược 0,5 diêm, giải Nhì được 1,0 điếm và giải Nhất được 1,5 điêm. Trường hợp học sinh đạt nhiêu giải (huy chương) chỉ tính theo giải (huy chương) cao nhất.

b)   Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với học sinh thi đủ các bài theo quy định, không vi phạm Quy chế thi, có điềm trung bình các môn thi dã tính hệ số từ 4,0 điểm trở lên và điểm mỗi bài thi đạt từ 2,25 điểm trở lên.

c)  Cách xét tuyển:

+ Đối với lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển dù chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đôn chi tiêu cuôi cùng có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bàng nhau thì tiếp tục xét chọn học sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điếm sơ tuyển cao hon; có diêm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

+ Đôi với lớp không chuyên: Căn cứ đi em xét tuyển vào từng ỉớp không chuvên, xét từ cao xuống thấp dế tuyển đủ chí tiêu. Trường hợp xét đen chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyến bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm sơ tuyên cao hơn; có điềm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn

+ Nếu thí sinh đã đỗ vào lớp chuyên thì không được xét đỗ vào lớp không chuyên.

d)   Những vấn đề khác theo Quy chế tố chức và hoạt dộng của trường trung học phố thông chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 06/20 L2/TT-BGD&ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đối, bổ sung Điều 23 và 24 Quỵ chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phố thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo.

Tuyensinh247.com

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

3 bình luận: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2016

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247