Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2015

Tỉnh Bắc Ninh công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015, cụ thể như sau:

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 – 11/6/2015 với tổng số học sinh được tuyển là 300 chỉ tiêu. Những học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh, đã tốt nghiệp THCS, xếp loại văn hóa và đạo đức từ khá trở lên sẽ tham gia thi tuyển. Riêng những học sinh có hộ khẩu tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Thí sinh sẽ thi 04 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Anh văn (nhân hệ số 1) và môn chuyên (nhân hệ số 2). Đối với các môn chuyên có đông thí sinh tham gia dự thi như Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh thì được phép đăng ký nguyện vọng 2 là các môn Sử, Địa, Sinh.
Tuyen sinh vao lop 10 tinh Bac Ninh nam 2015
Trường THPT chuyên Bắc Ninh tuyển 300 chỉ tiêu trong năm 2015
 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/7/2015.
Theo kế hoạch, 75% số học sinh tốt nghiệp THCS sẽ được tuyển sinh vào 22 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh, số còn lại vào các trường ngoài công lập, bổ túc THPT và các trường nghề. Những học sinh có hộ khẩu tỉnh ngoài, nếu theo học THCS tại Bắc Ninh hoặc có bố, mẹ hiện đang công tác tại Bắc Ninh thì được phép dự thi tuyển; những trường hợp khác nếu được dự thi thì phải có sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập sẽ tiến hành thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn (nhân hệ số 2), riêng môn thứ 3 là Môn Tiếng Anh (nhân hệ số 1).

Cộng ưu tiên, khuvến khích (nếu có) và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chi tiêu kế hoạch được  tuyển sinh.
 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ( công lập):

TT

Đơn vi •

Thuộc huyện, thị xã, thành phố

Số lớp

Học

sinh

1

Chuyên

Thành phô Băc Ninh

10

320

2

Hàn Thuyên

Thành phô Băc Ninh

15

675

3

Hoàna Quốc Việt

Thành phô Băc Ninh

7

315

4

Lý Nhân Tôn2

Thành phô Băc Ninh

12

540

5

Hàm Lona

Thành phô Băc Ninh

6

270

6

Lý Thườno Kiệt

Thành phô Bãc Ninh

7

315

7

Gia Bình 1

Huyện Gia Bình

12

480

8

Lê Văn Thịnh

Huyện Gia Bình

1 'X

13

520

9

Lươna Tài 1

Huyện Lương Tài

15

675

10

Lươn2 Tài 2

Huyện Lươnơ Tài

12

480

11

Thuận Thành 1

Huyện Thuận Thành

15

675

12

Thuận Thành 2

Huyện Thuận Thành

14

588

13

Thuận Thành 3

Huyện Thuận Thành

12

480

14

Quế Võ 1

Huyện Quê Võ

15

675

15

Quế Võ 2

Huyện Quê Võ

11

495

16

Quế Võ 3

Huyện Quê Võ

7

315

17

Tiên Du 1

Huvện Tiên Du

15

675

18

Nguyền Đăng Đạo

Huyện Tiên Du

11

495

19

Lý Thái Tổ

Thị xã Từ Sơn

15

675

20

Naô Gia Tự

Thị xã Từ Sơn

10

450

21

Nguyền Văn Cừ

Thị xã Từ Sơn

10

450

22

Yên Phona 1

Huyện Yên Phona

15

675

23

Yên Phono 2

Huvện Yên Phong

13

585

Tông cộng

 

270

11.823

 

Trườna THPT Chuyên Bẳc Ninh tuyển sinh 10 lớp chuyên 2ồm các lớp: Toán 01, Tin học 01, Vật lý 01. Hóa học 01, Sinh học 01, Ngữ văn 01, Naoại ngữ 02( Tiếng Anh), Lịch sư 01, Địa lý 01.

2.2- Chi tiêu tuyển sinh vào lửp 10 THPT ( ngoài công lập):

TT

Đơn vị

 

Thuôc huvên, thi xã, • %>• 7 • thành phố

Số

lớp

Học

sinh

1

Nguyền Du

 

Thành phố Bắc Ninh 8

360

2

Gia Bình 3

 

Huvện Gia Bình

3

130

3

Thiên Đúc

 

Huyện Thuận Thành

4

180

4

Kinh Bắc

 

Huyện Thuận Thành

3

135

5

Phố mới

 

Huyện Quế Võ

6

270

6

Trần Hưno Đạo

 

Huyện Quế Võ

3

135

7

Trần Nhân Tông

 

Huyện Tiên Du

•Ị

3

135

8

Lê Quý Đôn

 

Huyện Tiên Du

2

90

9

Từ Sơn

 

Thị xã Từ Sơn

7

315

10

Nguyễn Trãi

 

Hu vện Yên Phon2

5

225

Tông cộng

 

 

44

1975

2.3 - Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 GDTX:


 

TT

Đo n vị

Thuộc huyện, thị xã, thành phố

Số

lóp

Học

sinh

1

Bắc Ninh số 1

Thành phố Bẳc Ninh

5

225

2

Bắc Ninh số 2

Huyện Quế Võ

4

180

3

Gia Bình

Huyện Gia Bình

3

135

4

Lươn2 Tài

Huyện Lươno Tài

4

180

5

Thuận Thành

Huyện Thuận Thành

5

225

6

Tiên Du

Huyện Tiên Du

4

180

7

Từ Sơn

Thị xã Từ Sơn

4

180

8

Yên Phong

Huyện Yên Phong

5

225

Tổng cộng

 

34

1.530


 Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!