Xét tuyển bổ sung Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 2022

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2022 vào trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ như sau:

Xét tuyển bổ sung Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 2022

Xet tuyen bo sung Dai hoc Ky thuat - Cong nghe Can Tho 2022

Xet tuyen bo sung Dai hoc Ky thuat - Cong nghe Can Tho 2022

Xet tuyen bo sung Dai hoc Ky thuat - Cong nghe Can Tho 2022

Xet tuyen bo sung Dai hoc Ky thuat - Cong nghe Can Tho 2022

Xet tuyen bo sung Dai hoc Ky thuat - Cong nghe Can Tho 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Xét tuyển bổ sung Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học