Xét tuyển bổ sung trường Quản trị và kinh doanh - ĐHQGHN 2022

Trường Quản trị và kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy, chất lượng cao năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

1.       Thông tin về ngành đào tạo

     Ngành Quản trị và An ninh (MAS) (Mã ngành: 7900189)

-        Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

-        Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị và An ninh

-        Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

-        Mã trường: QHD

-        Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

-        Hình thức đào tạo: Chính quy

-        Thời gian đào tạo: 4 năm

-        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

            Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) (Mã ngành: 7900101)

-        Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

-        Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

-        Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội 

-        Mã trường: QHD

-        Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

-        Hình thức đào tạo: Chính quy

-        Thời gian đào tạo: 4 năm

-        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh, Tiếng Việt đối với 1 số học phần đại cương thuộc năm thứ nhất

            Ngành Marketing và Truyền thông (MAC) (Mã ngành: 7900102)

-        Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

-        Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông

-        Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

-        Mã trường: QHD

-        Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

-        Hình thức đào tạo: Chính quy

-        Thời gian đào tạo: 4 năm

-        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

            Ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) (Mã ngành: 7900103)

-        Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

-        Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài

-        Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

-        Mã trường: QHD

-        Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

-        Hình thức đào tạo: Chính quy

-        Thời gian đào tạo: 4 năm

-        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

2.       Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung

Năm 2022 Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh 4 ngành với chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cụ thể như sau:

Mã trường

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(sinh viên)

QHD

Quản trị và An ninh

7900189

47

QHD

Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

7900101

26

QHD

Marketing và Truyền thông

7900102

9

QHD

Quản trị Nhân lực và Nhân tài

7900103

16

3.   Thông tin tuyển sinh

              Đối tượng tuyển sinh 

Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức): là người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

Đối tượng dự tuyển trên phải đáp ứng các điều kiện sau:

-          Vượt qua vòng sơ tuyển thông qua đánh giá hồ sơ và đánh giá trí thông minh cảm xúc - EQ

-          Đạt điểm sàn xét tuyển theo mục 3.2.2.2 của thông báo này.

-          Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

-          Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

-          Riêng ngành Quản trị và An ninh (Mã ngành 7900189) là chương trình mang tính chiến lược đối với sự nghiệp đào tạo nhân tài góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng tuyển sinh phải đáp ứng thêm các điều kiện khắt khe của chương trình về chuẩn đầu vào, bao gồm:

  • Chiều cao: nữ từ 1.58m và nam từ 1.65m, thể lực tốt, thị giác tốt (trừ trường hợp có năng khiếu thì xét riêng);
  • Học lực 3 năm THPT từ loại Khá;
  • Hạnh kiểm 3 năm THPT đạt từ loại Khá;
  • Gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật.

              Nguồn tuyển sinh

a. Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022: tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt điểm sàn xét tuyển theo mục 3.2.2.2 của thông báo này.

c. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương quy định trong phụ lục 2;

d. Thí sinh là người nước ngoài: Xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN. Riêng ngành Quản trị và An ninh (mã ngành 7900189) không tuyển thí sinh người nước ngoài.

              Phương thức tuyển sinh: Sơ tuyển kết hợp Xét tuyển

                    Sơ tuyển - Điều kiện tiên quyết

Tất cả các thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ thí sinh và đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ) trực tiếp từ Ban đánh giá hồ sơ và đánh giá EQ thuộc Hội đồng Tuyển sinh HSB (HĐTS) trước khi xét tuyển.

Quy trình sơ tuyển

                    Đánh giá hồ sơ thí sinh:

Điều kiện nộp hồ sơ 

Tất cả các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh và nguồn tuyển sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định tại phụ lục 1 được nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển bổ sung:

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 16/09/2022 đến trước 17h ngày 02/10/2022

Hô sơ đăng ký sơ tuyển gồm: 

STT

Tên văn bản

Số lượng

Đơn vị

1

Phiếu đăng ký sơ tuyển

01

Bản

2

Bản chụp CMT/CCCD (Scan/ chụp ảnh) (Lưu ý: thí sinh

chỉ nộp bản CMT hoặc CCCD mà đã dùng để mở tài khoản đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ)

01

Bản

3

Giấy báo kết quả thi tốt nghiệp THPT (scan/ chụp ảnh)

01

Bản

4

Học bạ THPT (Scan/ chụp ảnh)

01

Bản

5

Chứng chỉ/chứng nhận/ bằng khen (scan/ chụp ảnh nếu

có)

01

Bộ

Lưu ý: 

  • Các bản scan/ chụp ảnh phải đảm bảo rõ nét, trên một mặt phẳng và cắt các phần thừa xung quanh bản chụp (nếu có). Đối với những hồ sơ như học bạ, chứng chỉ có nhiều hơn 1 trang phải được ghép vào 1 file trước khi gửi. (Hướng dẫn scan hồ sơ sơ tuyển theo phụ lục)
  • Thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng ký sơ tuyển, trường hợp phát hiện sai sót khi nhập học kết quả sơ tuyển của thí sinh trước đó sẽ bị hủy.

Hình thức nộp hồ sơ

-                     Các thí sinh nộp hồ sơ online theo hướng dẫn tại link: https://zfrmz.com/uOExtze2CT3MHRAxnYt0

Đánh giá hồ sơ:

-                     Thí sinh có điểm đánh giá hồ sơ đạt từ 60/100 điểm theo các tiêu chí: Năng lực học tập ở bậc THPT, Chất lượng trả lời phiếu câu hỏi, chứng chỉ-chứng nhận-bằng khen (nếu có) sẽ đủ điều kiện tham dự vòng 2 – Đánh giá EQ.

-                     Kết quả đánh giá hồ sơ sẽ được thông báo cho thí sinh sau tối đa 3 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ

       Đánh giá EQ

Điều kiện tham dự:

-          Thí sinh đã vượt qua vòng đánh giá hồ sơ với điểm đạt từ 60/100 điểm

-          Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí sơ tuyển theo mục 3.4 

Hình thức đánh giá EQ:

-          Phỏng vấn trực tiếp tại HSB hoặc trực tuyến (tùy theo tình hình dịch covid 19), hoặc

-          Đánh giá thông qua clip thí sinh gửi dài tối đa 5 phút. Nội dung clip giới thiệu bản thân, gia đình, lý do lựa chọn chương trình dự tuyển, dự định của thí sinh sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, tối thiểu 30 giây cuối cùng thí sinh phải sử dụng tiếng Anh để giới thiệu, hoặc

-          Đánh giá kết hợp thông qua Clip và phỏng vấn thí sinh.

Thời gian đánh giá EQ: Từ ngày 24/09/2022 đến 03/10/2022 (Thời gian đánh giá EQ của từng thí sinh sẽ được thông báo tới thí sinh trước tối thiểu 1 ngày)

Thông báo kết quả:

-          Kết quả đánh giá: Thí sinh đạt tổng điểm từ 70/100 điểm sẽ vượt qua vòng đánh giá EQ, và đủ điều kiện tiên quyết để tham gia xét tuyển.

-          HĐTS sẽ thông báo kết quả đánh giá EQ cho thí sinh sau tối đa 3 ngày (tính từ ngày phỏng vấn hoặc ngày thí sinh gửi clip).

 Xét tuyển

          Hình thức xét tuyển 

STT

Hình thức xét tuyển

1

Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

2

Xét tuyển sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Ielts hoặc tương đương

3

Xét tuyển thí sinh người nước ngoài

Lưu ý: Thí sinh có kết quả sơ tuyển ĐẠT mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển 

          Điều kiện xét tuyển

-     Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đáp ứng được các điều kiện dưới đây. 

Ngành tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

(Theo điểm thi tốt nghiệp THPT)

Điểm sàn xét tuyển

 

I. Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

Mã ngành: 7900101

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

21.15

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

21.15

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

21.15

D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

21.15

 

II. Ngành Marketing và Truyền thông

Mã ngành: 7900102

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

21

D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh)

21

D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh)

21

D96 (Toán, Khoa học xã hội, Anh)

21

 

Ngành tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

(Theo điểm thi tốt nghiệp THPT)

Điểm sàn xét tuyển

 

III. Ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài

Mã ngành: 7900103

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

20.05

D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh)

20.05

D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh)

20.05

D96 (Toán, Khoa học xã hội, Anh)

20.05

 

IV. Ngành Quản trị và An ninh Mã ngành: 7900189

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

22.05

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

22.05

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

22.05

D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

22.05

(*) HSB xét tuyển đối với các thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 6/10 hoặc thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh còn hạn sử dụng tương đương từ IELTS 5.5.

(**) HSB chấp nhận điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo phụ lục 1 khi xác định tổng điểm xét tuyển

-           Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 2). Điểm chứng chỉ tiếng Anh được quy đổi sang thang điểm 10 theo phụ lục 1 và cộng với tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển để xét tuyển cùng nhóm với thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

-           Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo quy định của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT.

Lưu ý:

ü  Đối với Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET): Sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) trước khi học các học phần chuyên môn bằng Tiếng Anh (dự kiến cuối học năm thứ nhất).

ü  Đối với Ngành Marketing và Truyền thông (MAC), Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) và Quản trị và An ninh (MAS): Sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) trước khi học các học phần chuyên môn bằng Tiếng Anh (dự kiến cuối học năm thứ hai) và có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 4 (hoặc tương đương) trước khi tốt nghiệp.

          Thời gian xét tuyển và nhập học

-                Thời gian xét tuyển: Từ ngày 04/10/2022 đến 17h ngày 05/10/2022

-                Công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h ngày 06/10/2022 

-                Thời gian nhập học: từ ngày 6/10/2022 đến 17h ngày 20/10/2022 (Trường khuyến khích thí sinh nhập học tập trung trong thời gian từ 6/10 đến ngày 9/10 để bắt đầu học chính khóa từ ngày 10/10/2022)

          Nguyên tắc xét tuyển

-                Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

   Chính sách ưu tiên tuyển sinh

Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN.

              Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển 

-                Lệ phí xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN

-                Lệ phí sơ tuyển (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn/đánh giá EQ): 300.000đ/ thí sinh 

              Học phí toàn khóa 

STT

ngành

Tên ngành

Học phí toàn

khóa

 

 

1.

 

7900101

Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ

 

255 triệu đồng

  • Sinh viên nộp học phí theo các đợt vào tuần đầu của mỗi học kỳ theo thông báo của HSB;
  • Mức học phí không thay đổi trong toàn khóa học (4 năm).
  • Riêng ngành MAS, sinh viên đăng ký học bán trú, buổi chiều học các học phần lựa chọn theo nhu cầu cá nhân

nộp thêm 200 triệu đồng.

 

2.

 

7900102

Marketing và Truyền thông

 

235 triệu đồng

 

3.

 

7900103

Quản trị Nhân lực và Nhân tài

 

235 triệu đồng

4.

 

7900189

 

Quản trị và An ninh

 

350 triệu đồng

           Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Xét tuyển bổ sung trường Quản trị và kinh doanh - ĐHQGHN 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH