Điểm xét tuyển NV1 Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015

Đại học Kiến trúc TPHCM công bố thông tin xét tuyển NV1 vào trường năm 2015. Các em xem chi tiết dưới đây:

I.  Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển  dựa  vào  kết  quả  thi  các môn  trong  kỳ  thi  THPT Quốc Gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM tổ chức. Cụ thể:

TT

Tên Ngành

Mã ngành

Môn thi trong Kỳ thi THPT Quốc Gia

Môn thi bổ sung do trường tổ chức

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán – Lý - Hóa

Không

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

Toán – Lý - Hóa

Không

3

Kiến trúc

D580102

Toán - Văn

Vẽ Mỹ thuật

4

Kiến trúc cảnh quan

D580110

Toán - Văn

Vẽ Mỹ thuật

5

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

Toán - Văn

Vẽ Mỹ thuật

6

Thiết kế nội thất

D210405

Toán - Văn

Vẽ Mỹ thuật

7

Thiết kế công nghiệp

D210402

Toán - Văn

Vẽ Trang trí màu

8

Thiết kế đồ họa

D210403

Toán - Văn

Vẽ Trang trí màu

9

Thiết kế thời trang

D210404

Toán - Văn

Vẽ Trang trí màu

II. Quy định trong xét tuyển:

- Điểm các môn thi đều không nhân hệ số.

- Chỉ những thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đủ điều kiện tham gia tuyển sinh được quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 mới được xét tuyển.

- Thí sinh các ngành có môn thi năng khiếu đạt điểm ≥ 5,0 đối với môn thi năng khiếu mới được xét tuyển.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; Các trường hợp được xét tuyển thẳng hoặc được ưu tiên xét tuyển vào các ngành có môn thi năng khiếu vẫn phải dự thi môn năng khiếu và phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

- Điểm trúng tuyển theo các ngành cùng môn thi; dựa trên đăng ký dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh và quyết định của Hội đồng tuyển sinh. Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm ngang nhau và bằng điểm chuẩn, tiêu chí phụ để xét thí sinh trúng tuyển:

+ Đối với các ngành có môn thi năng khiếu: thí sinh có điểm môn năng khiếu cao hơn được xét trúng tuyển.

+ Đối với các ngành không có môn thi năng khiếu: thí sinh có điểm môn Toán cao hơn được xét trúng tuyển.

-   Thí sinh có hộ khẩu tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có thể đăng ký xét tuyển các ngành tại cơ sở Cần Thơ, nếu trúng tuyển sẽ học tại cơ sở Cần Thơ trong suốt khóa học. Thí sinh có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên có thể đăng ký xét tuyển các ngành tại cơ sở Đà Lạt, nếu trúng tuyển sẽ học tại cơ sở Thành phố Đà Lạt trong suốt khóa học.

III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

TT

Tên Ngành

Mã ngành

Hồ sơ

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

1) Phiếu điểm của kỳ thi THPT Quốc Gia dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 các môn Toán – Lý – Hóa (bản chính).
2) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT

3)Phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận

4)Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

3

Kiến trúc

D580102

1)Phiếu điểm của kỳ thi THPT Quốc Gia dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 các môn Toán – Văn (bản chính).
2)  Phiếu điểm môn Vẽ mỹ thuật trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường tổ chức (bản chính).
3) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT

4) Phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận

5) Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng

4

Kiến trúc cảnh quan

D580110

5

Quy hoạch 
vùng và đô thị

D580105

6

Thiết kế nội thất

D210405

7

Thiết kế công nghiệp

D210402

1) Phiếu điểm của kỳ thi THPT Quốc Gia dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 các môn Toán – Văn (bản chính).
2)  Phiếu điểm môn Vẽ trang trí màu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường tổ chức (bản chính).
3) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT

4) Phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận

5) Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng

8

Thiết kế đồ họa

D210403

9

Thiết kế thời trang

D210404

Ghi chúthí sinh có hộ khẩu tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hoặc 5 tỉnh Tây Nguyên nếu ghi nguyện vọng xét tuyển các ngành tại Cơ sở Cần Thơ hoặc  Cơ sở Đà Lạt thì ngoài các giấy tờ trên phải có thêm Bản sao hộ khẩu có công chứng trong vòng 6 tháng.

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển xin tải về bằng cách bấm vào đây

IV. Các nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

Trong Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh viết tắt tên ngành như trong bảng sau:

VIẾT TẮT TÊN NGÀNH TRONG PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 TT

Tên Ngành

Viết tắt tên Ngành

Mã Ngành

1

Kỹ thuật xây dựng (học tại TP. HCM)

Xây dựng

D580208

2

Kỹ  thuật cơ sở hạ tầng

Hạ tầng

D580211

3

Kiến trúc (học tại TP.HCM)

Kiến trúc

D580102

4

Quy hoạch vùng và đô thị

Quy hoạch

D580105

5

Kiến trúc cảnh quan

Cảnh quan

D580110

6

Thiết kế nội thất (học tại TP. HCM)

TK Nội thất

D210405

7

Thiết kế đồ họa (học tại TP. HCM)

TK Đồ họa

D210403

8

Thiết kế công nghiệp

TK Công nghiệp

D210402

9

Thiết kế thời trang

TK Thời trang

D210404

10

Kiến trúc (học tại Cần Thơ)

Kiến trúc CT

D580102

11

Kỹ thuật xây dựng  (học tại Cần Thơ)

Xây dựng CT

D580208

12

Thiết kế nội thất (học tại Cần Thơ)

TK Nội thất CT

D210405

13

Kiến trúc(học tại Đà Lạt)

Kiến trúc ĐL

D580102

14

Kỹ thuật xây dựng (học tại Đà Lạt)

Xây dựng ĐL

D580208

15

Thiết kế đồ họa (học tại Đà Lạt)

TK Đồ họa ĐL

D210403

Thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành, các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên.

1. Đối với các thí sinh có Phiếu điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa của Kỳ thi THPT Quốc Gia:

- Nếu có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thí sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng tại Cơ sở Cần Thơ.

- Nếu có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng tại Cơ sở Đà Lạt.

- Nếu không có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 nguyện vọng: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

2. Đối với các thí sinh có Phiếu điểm 2 môn Toán, Văn của Kỳ thi THPT Quốc Gia và Phiếu điểm môn Vẽ Mỹ thuật:

 - Nếu có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng trong số các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Kiến trúc tại Cơ sở Cần Thơ,Thiết kế nội thất tại Cơ sở Cần Thơ.

 - Nếu có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng trong số các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Kiến trúc tại Cơ sở Đà Lạt.

- Nếu không có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hoặc 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất.

3. Đối với các thí sinh có Phiếu điểm 2 môn Toán, Văn của Kỳ thi THPT Quốc Gia và Phiếu điểm môn Vẽ Trang trí màu:

- Nếu có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế đồ họa tại Cơ sở Đà Lạt.

- Nếu không có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên, thí sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.

Trường cập nhật dữ liệu đăng ký xét tuyển, 3 ngày một lần công bố trên cổng thông tin tại địa chỉ http://portal.uah.edu.vn.

Trong thời gian quy định của đợt xét tuyển, thí sinh được quyền trực tiếp đến trường làm thủ tục thay đổi ngành học đã đăng ký hoặc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển. Trường hợp thí sinh ủy quyền cho người khác, phải có giấy ủy quyền do chính quyền địa phương xác nhận kèm CMND của thí sinh và người được ủy quyền. Trường không hoàn lại lệ phí xét tuyển.

V. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 01/08/2015 đến 16h30 ngày 20/8/2015.

VI. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: nộp trực tiếp tại trường hoặc theo đường Bưu điện chuyển phát nhanh.

 VII. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường: 

A.  Tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh   1025
1 Kỹ thuật xây dựng D580208 250
2 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng D580211 75
3 Kiến trúc D580102 175
4 Kiến trúc cảnh quan D580110 75
5 Quy hoạch vùng và đô thị D580105 75
6 Thiết kế nội thất D210405 150
7 Thiết kế công nghiệp D210402 75
8 Thiết kế đồ họa D210403 100
9 Thiết kế thời trang D210404 50
B.  Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ   200
1 Kỹ thuật xây dựng D580208 75
2 Kiến trúc D580102 75
3 Thiết kế nội thất D210405 50
C. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt   175
1 Kỹ thuật xây dựng D580208 75
2 Kiến trúc D580102 50
3 Thiết kế đồ họa D210403 50

Điện thoại tư vấn tuyển sinh:Diem xet tuyen NV1 Dai hoc Kien truc TPHCM nam 2015(08) 38 222 748 - Số nội bộ 158

 Nguồn: Đại học Kiến trúc TPHCM

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển NV1 Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!