5 phương án điểm sàn Đại học cao đẳng năm 2014

Thực hiện phương án đổi mới Giáo dục ĐH, CĐ giúp các trường thuận lợi hơn trong tuyển sinh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nguồn tuyển. Bộ GD&ĐT đã đưa ra 5 phương án điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2014 - 2015.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thực hiện đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ theo Luật Giáo dục đại học và Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ GD-ĐT đã quyết định bỏ cách xác định “điểm sàn” theo kiểu cũ và đổi mới cách xác định “điểm sàn” cho phù hợp với thực tiễn công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ. 

5 phuong an diem san Dai hoc cao dang nam 2014

Đổi mới điểm sàn giúp các trường ĐH, CĐ thuận lợi hơn trong tuyển sinh năm 2014

5 phương án xây dựng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào ĐH,CĐ năm học 2014 – 2015

Phương án 1: Sẽ phân tầng theo tổng điểm ba môn thi với các tiêu chí bảo đảm chất lượng điểm sàn theo tổng điểm ba môn thi và điểm ưu tiên nhân hệ số theo ngành đào tạo.

Phương án 2: Phân nhóm với các tiêu chí tổng điểm ba môn theo khối thi và ngưỡng điểm tối thiểu đối với môn chính từng ngành.

Phương án 3: Kết hợp ngưỡng chất lượng theo khối thi và môn thi với các tiêu chí là điểm sàn trên cơ sở tổng điểm ba môn thi và điểm tối thiểu theo môn thi tương ứng với ngành đào tạo.

Phương án 4: Tính theo đặc thù vùng miền chia khu vực tuyển sinh gồm: miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Ðông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Phương án 5: Tính theo ngưỡng chính thức và ngưỡng dự bị bằng phương pháp chia phổ điểm ba môn thành bốn mức, các trường ÐH, CÐ tùy theo khả năng tuyển sinh ưu tiên gọi thí sinh trúng tuyển theo các ngưỡng khác nhau...

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, để thống nhất phương án cụ thể phù hợp, Bộ lấy ý kiến rộng rãi của các cơ sở giáo dục đại học và xã hội làm cơ sở để Bộ quyết định cách xác định “điểm sàn” mới.

Theo Hồng Hạnh - Báo Dân Trí

1 bình luận: 5 phương án điểm sàn Đại học cao đẳng năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!