500 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2013

Năm 2013 Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân sẽ xét tuyển bổ sung thêm 300 chỉ tiêu cho bậc đại học và 200 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
Mã trường: DVX
 
1. Bậc Đại học:
TT
Ngành học
Mã ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
Tổng
1
Kế toán
D340301
A,A1,D1
40
 
 
 
 
 
300
2
Quản trị Kinh doanh
D340101
A,A1,D1
30
3
Tài chính - Ngân hàng
D340201
A,A1,D1
30
4
Anh Văn
D220201
D1
30
 
 
5
Công nghệ Sinh học
       + Công nghệ Y sinh
       + Công nghệ Môi trường
       + Công nghệ Vật nuôi
       + Công nghệ Cây trồng
D420201
A, B
90
 
 
6
Kỹ thuật xây dựng công trình
      + Xây dựng dân dụng & công nghiệp
       + Xây dựng cầu đường
       + Xây dựng công trình thủy
D580201
A, A1
80
 
2. Bậc Cao Đẳng Chính Quy:
TT
Ngành học
Mã ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
Tổng
1
Kế toán
C340301
A,A1,D1
30
 
 
 
 
 
200
2
Quản trị Kinh doanh
C340101
A,A1,D1
30
3
Tài chính - Ngân hàng
C340201
A,A1,D1
30
4
Anh Văn
C220201
D1
50
5
Công nghệ Sinh học
       + Công nghệ Y sinh
       + Công nghệ Môi trường
       + Công nghệ Vật nuôi
       + Công nghệ Cây trồng
C420201
A, B
30
6
Kỹ thuật xây dựng công trình
      + Xây dựng dân dụng & công nghiệp
       + Xây dựng cầu đường
       + Xây dựng công trình thủy
C580201
A, A1
30
3. Bậc Đại học liên thông: Xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ giáo dục và đào tạo.
4. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 20/8/2013 đến ngày 30/10/2013
Đợt 1: Từ ngày 20/8 đến ngày 10/9
Đợt 2: Từ ngày 11/9 đến ngày 30/9
Đợt 3: Từ ngày 01/10 đến ngày 30/10
 
5. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
- Phiếu chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2013
- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DVX gửi 8712

Trong đó DVX là Mã trường

 

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: 500 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247