Điểm chuẩn Nv2 Đại học Quảng Nam năm 2015

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Các ngành  đại học:

1

Công nghệ thông tin

D480201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

15.00

2

Bảo vệ thực vật

D620112

 Toán, Sinh học, Hóa học.

15.00

3

Văn học

D220330

 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

15.00

4

Vật lý học

D440102

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

15.00

5

Việt Nam học

D220113

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

15.00

Các ngành cao đẳng:

1

Việt Nam học

C220113

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

12.00

2

Công tác xã hội

C760101

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

12.00

3

Tiếng Anh

C220201

 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH.

(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

16.00

4

Công nghệ thông tin

C480201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

12.00

5

Kế toán

C340301

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

12.00

6

Tài chính - Ngân hàng

C340201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

12.00

7

Quản trị kinh doanh

C340101

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

12.00

Ghi chú: 

- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo qui định hiện hành. Các ngành có xác định môn chính đã nhân hệ số môn chính theo qui định.

- Thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đến Trường để nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học vào lúc 7 giờ 30 ngày 12/09/2015, tại Trung tâm Hội thảo trường Đại học Quảng Nam. Xem hướng dẫn nhập học tại đây.

- Các thông tin cần thiết xin liên hệ với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, ĐT: 0510 2215255. 

Nguồn: Đại học Quảng Nam

Viết bình luận: Điểm chuẩn Nv2 Đại học Quảng Nam năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247