Bộ GD hướng dẫn thanh tra thi THPT Quốc gia năm 2015

Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia 2015: công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, thanh tra xử lý vi phạm quy chế thi, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi.

1. Thanh tra công tác chuẩn bị thi

- Việc quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi;

- Việc thành lập các ban của Hội đồng thi;

- Việc tiếp nhận đăng ký thi và lập hồ sơ thi;

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi;

- Việc tổ chức học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho các thành phần tham gia kỳ thi;

- Việc tổ chức in sao đề thi (nếu có); Việc tổ chức vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi.

2. Thanh tra công tác coi thi

- Việc điều hành của lãnh đạo Hội đồng thi và phối hợp giữa các Ban của Hội đồng thi trong công tác coi thi;

- Việc điều hành của Trưởng Điểm thi;

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ coi thi và các thành viên khác trong Ban coi thi;

- Việc thực hiện quy chế thi của thí sinh;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác coi thi.

3. Thanh tra công tác chấm thi

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho công tác chấm thi;

- Việc điều hành của lãnh đạo Hội đồng thi và phối hợp giữa các Ban của Hội đồng thi trong công tác chấm thi;

- Việc thực hiện quy định về làm phách, quản lý bài thi, quản lý điểm thi;

- Việc điều hành của Trưởng Ban Chấm thi;

- Việc điều hành của Tổ trưởng chấm thi, chấm kiểm tra;

- Việc thực hiện các quy định về chấm thi của cán bộ chấm thi (bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận), cán bộ chấm kiểm tra;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi.

4. Thanh tra phúc khảo

- Việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 29 và Điều 30 Chương VII Quy chế thi THPT quốc gia;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phúc khảo.

5. Tổ chức thực hiện

- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng):

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi của các cơ sở giáo dục do Cục quản lý, thành lập các đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi do Cục chủ trì. Đồng thời, vận dụng các biểu mẫu và kiểm tra theo các nội dung như quy định.

Đoàn, cán bộ thanh ta hoạt động độc lập với Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ người ra quyết định thanh ta và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

 6. Xử lý vi phạm quy chế thi

- Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế thi, cán bộ thanh tra lập biên bản ghi nhớ, yêu cầu cán bộ coi thi xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (nếu có), theo dõi việc xử lý.

- Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế thi, cán bộ thanh tra lập biên bản ghi nhớ, yêu cầu cán bộ coi thi xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (nếu có), theo dõi việc xử lý.

- Khi phát hiện lãnh đạo, thành viên của Hội đồng thi vi phạm quy chế thi hoặc thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ thì lập biên bản ghi nhớ, yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (nếu có).

- Khi cần thiết, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục và thông báo kịp thời với Bản chỉ đạo thi cấp tỉnh. Trường hợp ý kiến của Đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của Ban chỉ đạo thi, Đoàn thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị, báo cáo về Ban chỉ đạo thi quốc gia. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi quốc gia, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

7. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi 

Thanh tra giáo dục các cấp tiếp nhận thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm sau:

- Thành lập đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi;

- Tiếp nhận thông tin và giải quyết theo thẩm quyền:

 + Khi nhận được phản ánh vi phạm quy chế thi, báo cáo ngay cho lãnh đạo để xử lý;

 + Trường hợp khiếu nại về hồ sơ và điểm bài thi: Giải quyết theo quy chế thi THPT quốc gia;

 + Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: Tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử ký theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia, pháp luật về tố cáo.

Tuyensinh247.com - Nguồn Bộ GD&ĐT


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Bộ GD hướng dẫn thanh tra thi THPT Quốc gia năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH