Điểm chuẩn cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ năm 2014

Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn các ngành không có sự chênh lệch đáng kể.

Điểm chuẩn Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ năm 2014

Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:

T Tên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển
A A1 B D1
1 Quản trị kinh doanh C340101 10 10   10
2 Tài chính ngân hàng C340201 10 10   10
3 Kế toán C340301 10 10   10
4 Tin học ứng dụng C480202 10 10   10
5 Khuyến nông C620102 10   11  
6 Chăn nuôi C620105 10   11  
7 Khoa học cây trồng C620110 10   11  
8 Dịch vụ thú y C640201 10   11  
9 Quản lí đất đai C850103 10   11  
10 Công nghệ sinh học C420201 10   11  
11 Kinh doanh nông nghiệp C620114 10 10   10
12 Phát triển nông thôn C620116 10   11  
 

Những thí sinh không đủ điểm đỗ vào các ngành đã đăng ký sẽ được chọn vào học hệ Trung cấp của Trường với các ngành tương ứng

Nguồn: Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ

Viết bình luận: Điểm chuẩn cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH