Cao đẳng xây dựng Nam Định công bố đề án tuyển sinh riêng

Trường CĐ Xây dựng Nam Định năm 2015 tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia; xét tuyển dựa vào năng lực người học trong quá trình học tập THPT.

 Phương án tuyển sinh Cao đẳng xây dựng Nam Định:

1. Phương thức tuyển sinh: 

Trường Cao đẳng Xây dựng NamĐịnh tổ chức  xét tuyển.

            - Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia.

            - Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào năng lực người học trong quá trình học tập THPT.

1.1. Đối với bậc cao đẳng chính quy:

1.1.1. Phương thức 1:  Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.

     a. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

     - Thí sinh dự thi THPT quốc gia có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh ĐH, CĐ;

     - Thí sinh tốt nghiệp THPT;

     - Có đăng ký xét tuyển vào trường hệ cao đẳng chính quy;

     - Kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định;

     - Điểm xét tuyển (ĐXT): là tổng điểm thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng:

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + KV + ĐT

Trong đó :

ĐM1, ĐM2 , ĐM3  là điểm thi các môn trong tổ hợp môn thi theo ngành;

KV- mức ưu tiên khu vựcĐT – mức ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

     - Nguyên tắc xét tuyển: Lấy thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao trở xuống cho tới khi đủ chỉ tiêu.

     - Số môn xét tuyển: ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật đô thị), Quản lý xây dựng; Kế toán: xét tuyển ba môn, môn Toán cộng với hai môn trong số các môn sau Vật Lý, Hóa học, Ngoại ngữ, Ngữ văn.

Tổ hợp 3 môn

TT

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng ( chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật đô thị)

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;  

Toán, Ngoại ngữ, Ngữ Văn;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

2

Quản lý xây dựng ( chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

3

Kế toán

     b. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu dành cho phương thức 1 là 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao

     c. Lịch tuyển sinh, hồ sơ đăng ký, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

            Thực hiện theo Quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

  1.1.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông hoặc tương đương:

     a.Tiêu chí xét tuyển

     - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

     - Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12;

     - Điểm các môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xéy tuyển của ngành;

     - Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên.

     b.Điểm xét tuyển  và Nguyên tắc xét tuyển

     Điểm xét tuyển (ĐXT) tính theo công thức sau:

       ĐXT = (1/4)×(HT12 + ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + (1/3)× (KV + ĐT)

Trong đó:

- ĐXT là điểm xét tuyển;

     - HT12 Điểm trung bình học tập cả  năm lớp 12;

     - ĐM1, ĐM2 , ĐM3  là điểm tổng kết học tập lớp 12 các môn trong tổ hợp môn thi theo ngành với điều kiện đảm bảo chất lượng: (1/3)×(ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) >= 5.5 ;

     - KV- mức ưu tiên khu vựcĐT – mức ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành;

     - Số môn xét tuyển: ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật đô thị), Quản lý xây dựng; Kế toán: xét tuyển ba môn, môn Toán cộng với hai môn trong số các môn sau Vật Lý, Hóa học, Ngoại ngữ, Ngữ văn cộng với trung bình chung kết quả học tập năm lớp 12

Tổ hợp 3 môn

TT

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật đô thị)

Toán, Vật lý, Hóa học/; Toán, Vật lý, Ngoại ngữ/;  Toán, Ngoại ngữ, Ngữ Văn/; Toán, Hóa học, Ngoại ngữ

Kết hợp với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 (HT12)

2

Quản lý xây dựng ( chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

3

Kế toán

     - Nguyên tắc xét tuyển: Lấy thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao  trở xuống cho tới khi đủ chỉ tiêu.

     c. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu dành cho phương thức 2 là 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao

     d. Trình tự đăng kí của thí sinh

     Bước 1: Thí sinh đăng kí xét tuyển theo mẫu phụ lục 5 (có đăng trên trang Web của trường). Thí sinh có thể gửi phiếu đăng kí trực tiếp cho trường Cao đẳng xây dựng Nam Định qua con đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho phòng Đào tạo của trường.

     Bước 2: Thí sinh làm hồ sơ đăng kí xét tuyển           

     Hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường bao gồm:

            - Phiếu đăng kí xét tuyển.

            - Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh mới tốt nghiệp) (bản sao) ;

            - Học bạ THPT (bản sao) ;

            - Bản sao có công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có) ;

            - Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo  kết quả xét tuyển. 

     e. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

     - Thời gian chia ra 4 đợt

+ Đợt 1: 06/08 – 26/08; xét tuyển trong tháng 8

+ Đợt 2: 27/08 - 20/09; xét tuyển trong tháng 9

+ Đợt 3: 21/09 - 15/10; xét tuyển trong tháng  10

+ Đợt 4: 16/09 - 05/11; xét tuyển trong tháng  11

(Nếu còn chỉ tiêu khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, Nhà trường sẽ tổ chức đợt tiếp theo).

     - Địa điểm: Trường Cao đẳng Xây dựng NamĐịnh, Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố NamĐịnh; Điện thoại: 03503682177; Websitte: cdxdnd.edu.vn; Email: phongdaotao.cxn@moet.edu.vn.

     g. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

     - Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

     - Điểm ưu tiên được cộng vào điểm xét tuyển (Khi thí sinh đạt điểm tối thiểu thì mới được cộng điểm ưu tiên).

     - Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

1.2. Đối với bậc cao đẳng liên thông chính quy:

 1.2.1. Đối với học sinh đã tốt nghiệp TCCN chưa đủ 36 tháng:

a. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

     - Thí sinh dự thi THPT quốc gia có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh ĐH, CĐ;

     - Thí sinh tốt nghiệp TCCN;

     - Có đăng ký xét tuyển vào trường hệ cao đẳng chính quy hình thức liên thông;

     - Kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định;

     - Điểm xét tuyển (ĐXT): là tổng điểm thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng:

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + KV + ĐT

Trong đó :

ĐM1, ĐM2 , ĐM3  là điểm thi các môn trong tổ hợp môn thi theo ngành;

KV- mức ưu tiên khu vựcĐT – mức ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

     - Nguyên tắc xét tuyển: Lấy thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao trở xuống cho tới khi đủ chỉ tiêu;

     - Số môn xét tuyển: ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp); Kế toán: xét tuyển ba môn, môn Toán cộng với hai môn trong số các môn sau Vật Lý, Hóa học, Ngoại ngữ, Ngữ văn.;

Tổ hợp 3 môn

TT

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;

Toán, Ngoại ngữ, Ngữ Văn;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

2

Kế toán

     b. Lịch tuyển sinh, hồ sơ đăng ký, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

*Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh thực hiện theo Quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

*Hồ sơ đăng ký:

            - Phiếu đăng kí xét tuyển;

            - Chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia có dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi;

            - Bằng tốt nghiệp TCCN hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp TCCN tạm thời (đối với thí sinh mới tốt nghiệp) (bản sao);

            - Bản sao giấy tờ ưu tiên (nếu có);

            - Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo  kết quả xét tuyển. 

1.2.2. Đối với học sinh đã tốt nghiệp TCCN trên 36 tháng:

     a. Thi tuyển:

     Nhà trường tổ chức thi tuyển theo đề thi của trường gồm ba môn sau: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành, một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). (Theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012)

     b. Hồ sơ đăng kí

            - Phiếu đăng kí thi tuyển theo quy định;

            - Bằng tốt nghiệp TCCN phù hợp với ngành đào tạo (bản sao);

            - Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo  kết quả thi tuyển. 

Nguồn Cao đẳng xây dựng Nam Định

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Cao đẳng xây dựng Nam Định công bố đề án tuyển sinh riêng

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH