Cao đẳng Y Tế Hà Nam công bố đề án tuyển sinh 2015

Trường CĐ Y tế Hà Nam tuyển sinh năm 2015 theo 2 phương thức: 1. xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT; 2. dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo phương án do BGDĐT quy định.

I. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM 2015

1.   Phương thức tuyển sinh

Có hai phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

- Tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông đối với ngành đào tạo Cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

- Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo phương án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

1.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) trung học phổ thông (hoặc tương đương) ngành cao đẳng:

 

I

NGÀNH BẬC CAO ĐẲNG

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU TUYỂN/ TỔNG CHỈ TIÊU CỦA NGÀNH

GHI CHÚ

1         

Điều dưỡng

C720501

A (Toán, Vật lý, Hoá học)

B (Toán, Hoá học, Sinh học)

50%

 

a. Tiêu chuẩn xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).

- Áp dụng các chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của BGD&ĐT.

b. Tiêu chí xét tuyển và công thức:

- Điểm trung bình từng môn thuộc khối xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 5.5 trở lên (ba môn cho từng khối là M1, M2, M3), trong đó:

+ Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học.

+ Khối B: Toán, Hóa học, Sinh học.

- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng theo đúng quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành (MUTKV, MUTĐT).

- Công thức tính điểm xét tuyển: MXT

MXT= M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

- Xét tuyển: căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh xét những thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

c. Lịch tuyển sinh của trường:

-  Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 20/6 đến 10/11 hàng năm và được chia làm nhiều đợt xét tuyển (căn cứ dấu ghi ngày của bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Công bố kết quả xét tuyển theo đợt: 10/7; 15/8; 15/9; 15/10 và 15/11 hàng năm

- Khi nhập học thí sinh phải chứng nhận đã tốt nghiệp THPT mới được công nhận hoàn thành thủ tục nhập học và công nhận là sinh viên của trường.

Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển.

d. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam (phụ lục 5).

- Bản sao y có chứng thực: Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2015.

- Giấy tờ chứng nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

- 02 phong bì thư có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

e. Phương thức đăng ký của thí sinh

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam – Đường Nguyễn Hữu Tiến – P. Lê Hồng Phong – TP. Phủ Lý – T. Hà Nam. Điện thoại: 03513. 851189

- Gửi qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường.

f. Chính sách ưu tiên: Áp dụng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT

g. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành

h. Quy trình xét tuyển:

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.

- Bước 2: Nhập liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình các môn theo khối, đối tượng, khu vực,…)

- Bước 3: Họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển.

Đối với những hồ sơ thỏa mãn các tiêu chuẩn xét tuyển, cùng bằng điểm xét tuyển, thực hiện việc xét tuyển theo theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh có điểm trung bình các năm học THPT cao hơn.

+ Thí sinh có điểm ưu tiên khu vực (KV) theo thứ tự từ KV1 đến KV2NT, đến KV2 và KV3.

+ Thí sinh có điểm ưu tiên đối tượng (ĐT) theo thứ tự của quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Bước 4: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển).

1.2. Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo phương án do BGDĐT quy định

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phồ thông quốc gia vào ngành bậc cao đẳng:

 

I

NGÀNH BẬC CAO ĐẲNG

MÃ NGÀNH

MÔN XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU TUYỂN/ TỔNG CHỈ TIÊU CỦA NGÀNH

GHI CHÚ

1         

Điều dưỡng

C720501

- Môn bắt buộc: Toán

- 02 môn thuộc khối tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) mà học sinh tự chọn hoặc thay thế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

50%

 

a. Tiêu chuẩn xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).

- Áp dụng các chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của BGD&ĐT.

b. Tiêu chí xét tuyển và công thức:

- Chỉ xét tuyển những thí sinh tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì có điểm thi từng môn thuộc các môn xét tuyển (ký hiệu M1, M2, M3) của kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng theo đúng quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành (MUTKV, MUTĐT).

- Công thức tính điểm xét tuyển: MXT

MXT= M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

- Xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu và xét những thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Thí sinh đã tốt nghiệp năm 2014 trở về trước có thể đăng ký xét tuyển học bạ phổ thông theo phương thức trên hoặc đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia. Nếu đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, 3 môn đăng ký xét sẽ là: môn Toán (bắt buộc) và 02 môn trong các môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

c. Lịch tuyển sinh của trường:

- Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 20/6 đến 10/11 hàng năm ( đối với thí sinh gửi qua đường bưu điện, căn cứ vào dấu ghi ngày của bưu điện trên vỏ hồ sơ )

- Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển theo đợt vào các ngày: 10/7; 15/8; 15/9; 15/10 và 15/11 hàng năm

Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển.

d. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam (phụ lục 5).

- Bản sao y có chứng thực : Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2015

- Giấy chứng nhận điểm các môn thi tốt nghiệp THPT thuộc khối xét tuyển.

- Giấy tờ chứng nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

- 02 phong bì thư có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

e. Phương thức đăng ký của thí sinh

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam – Đường Nguyễn Hữu Tiến – P. Lê Hồng Phong – TP. Phủ Lý – T. Hà Nam. Điện thoại: 03513. 851189- 858243 - 857203

- Gửi qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường.

f. Chính sách ưu tiên: Áp dụng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT

g. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành.

h. Quy trình xét tuyển:

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.

- Bước 2: Nhập liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình các môn theo khối, đối tượng, khu vực,…)

- Bước 3: Họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển dựa trên nguyên tắc: Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh có điểm từ cao xuống thấp, hội đồng sẽ xét cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định.

Đối với những hồ sơ thỏa mãn các tiêu chuẩn xét tuyển, cùng bằng điểm xét tuyển, thực hiện việc xét tuyển theo theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh có điểm ưu tiên khu vực (KV) theo thứ tự từ KV1 đến KV2NT, đến KV2 và KV3.

+ Thí sinh có điểm ưu tiên đối tượng (DT) theo thứ tự của quy chế tuyển sinh hiện hành.

+ Theo môn học lần lượt là Sinh học, Hoá học, Toán, thí sinh có điểm cao hơn theo thứ tự ưu tiên sẽ được xét tuyển.

- Bước 4: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển).

Nguồn Cao đẳng Y Tế Hà Nam

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Cao đẳng Y Tế Hà Nam công bố đề án tuyển sinh 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH