Cao Đẳng Y tế Thái Bình Xét tuyển NV2 năm 2015

Trường Cao Đẳng Y tế Thái Bình Xét tuyển NV2 năm 2015, chỉ tiêu và điểm chuẩn như sau:

Cao Đẳng Y tế Thái Bình Xét tuyển NV2 năm 2015

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

Điểm xét tuyển

1

C720332

Xét nghiệm

05

1. Toán - Lý - Hóa học
2. Toán - Hóa học - Sinh học
3. Toán - Hóa học - Tiếng Anh
4. Toán - Sinh học - Tiếng Anh

12

2

C720501

Điều dưỡng

65

12

Viết bình luận: Cao Đẳng Y tế Thái Bình Xét tuyển NV2 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247