Cao đẳng y tế Thái Bình công bố điểm chuẩn năm 2014

Cao đẳng y tế Thái Bình đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành dược với 23,5 điểm.

Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Thái Bình năm 2014

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm 2014

1. Ngành Dược  C900107
                 Ưu tiên Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh PT Điểm trúng tuyển 23.5 23.0 22.5 22.0
Nhóm ƯT 2 Điểm trúng tuyển 22.5 22.0 21.5 21.0
Nhóm ƯT 1 Điểm trúng tuyển 21.5 21.0 20.5 20.0
 
2. Ngành Xét nghiệm C720332

                 Ưu tiên Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh PT Điểm trúng tuyển 17.5 17.0 16.5 16.0
Nhóm ƯT 2 Điểm trúng tuyển 16.5 16.0 15.5 15.0
Nhóm ƯT 1 Điểm trúng tuyển 15.5 15.0 14.5 14.0
3. Ngành Điều dưỡng C720501

                 Ưu tiên Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh PT Điểm trúng tuyển 13.0 12.5 12.0 11.5
Nhóm ƯT 2 Điểm trúng tuyển 12.0 11.5 11.0 10.5
Nhóm ƯT 1 Điểm trúng tuyển 11.0 10.5 10.0 9.5
Nguồn: Cao đẳng y Thái Bình

1 bình luận: Cao đẳng y tế Thái Bình công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH