Điểm chuẩn Cao đẳng sư phạm Trung ương năm 2014

Trường cao đẳng sư phạm trung ương đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm mầm non với 22 điểm.

Cao đẳng sư phạm trung ương công bố điểm chuẩn năm 2014

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng hệ chính qui năm 2014 đối với đối tượng tốt nghiệp THPT, khu vực 3 của trường như sau:

1. Giáo dục Mầm non: 22,0 điểm

2. Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt: 21,5 điểm

3. Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc/Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật: 20,5 điểm

4. Song ngành Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội: 20,0 điểm

5. Song ngành Giáo dục Mầm non - Kinh tế Gia đình: 19,0 điểm

6. Giáo dục Mầm non hệ chính qui (đào tạo theo nhu cầu xã hội): 16,0 điểm. Người học có trách nhiệm cam kết sau khi tốt nghiệp làm việc theo sự sắp xếp của các cơ quan, tổ chức phối hợp đào tạo và hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo.

7. Giáo dục Đặc biệt: 16,0 điểm

8. Sư phạm Âm nhạc: 15,0 điểm

9. Sư phạm Mĩ thuật: 15,0 điểm

10. Thiết kế Đồ họa: 15,0 điểm

11. Thiết kế Thời trang: 15,0 điểm

12. Giáo dục Công dân: 10,0 điểm (A, A1, C, D1); 11,0 điểm (khối B)

13. Công tác Xã hội: 10,0 điểm (A, A1, C, D1)

15. Việt Nam học: 10,0 điểm (A, A1, C, D1)    

16. Sư phạm Tin học: 10,0 điểm (A, A1, D1)

17. Khoa học Thư viện: 10,0 điểm (A, C, D1)

18. Công nghệ Thông tin: 10,0 điểm (A, A1, D1)

19. Quản lí Văn hóa: 10,0 điểm (A, A1, C, D1)

20. Quản trị Văn phòng: 10,0 điểm  (A, A1, C, D1)

21. Thư kí Văn phòng: 10,0 điểm (A, A1, C, D1)

22. Lưu trữ học: 10,0 điểm (A, C, D1)

23. Giáo dục Mầm non hệ liên thông chính qui: 10,0 điểm

    Các thí sinh thuộc các khu vực 2, 2NT, 1; thuộc diện ưu tiên 1, ưu tiên 2 được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đúng Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Các ngành Hệ thống Thông tin quản lí, Công nghệ Thiết bị trường học, Kinh tế Gia đình, Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp do số lượng thí sinh trúng tuyển ít, Nhà trường không tổ chức lớp học trong năm học 2014 - 2015. Số thí sinh trúng tuyển được bảo lưu kết quả hoặc được chuyển ngành khác cùng khối thi (nếu có nhu cầu và đạt điểm chuẩn).

    Số thí sinh trúng tuyển song ngành có thể đăng kí học chương trình song ngành khác cùng khối thi hoặc học chương trình Giáo dục Mầm non hệ chính qui đào tạo theo nhu cầu xã hội (đăng ký khi nhập học).

    Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra bổ sung năng khiếu đối với các thí sinh trúng tuyển song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật sau khi nhập học.

Nhận ngay Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) CM3 (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL CM3 C140201 gửi 8712

Trong đó CM3 là Mã trường

C140201 là mã ngành

Nguồn: Cao đẳng sư phạm trung ương.

1 bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng sư phạm Trung ương năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH