Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm và thời gian 60 phút.

 Tham khảo Cấu trúc đề thi  tốt nghiệp môn hóa năm 2012 gồm: 34 câu hỏi lý thuyết (chiếm 8,5 điểm) và 6 câu hỏi tính toán (chiếm 1,5 điểm).

Dưới đây là các dạng bài, câu hỏi, thang điểm cho từng câu trong đề thi tốt nghiệp môn hóa tốt nghiệp thpt những năm gần đây của Bộ giáo dục.

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA  HỆ THPT

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Nội dung

Số câu

Este, lipit

2

Cacbohiđrat

1

Amin, amino axit, protein

3

Polime, vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữfu cơ

6

Đại cương về kim loại

 

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng

6

Sắt, crom; các hợp chất của chúng

3

Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ

6

 

II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Nội dung

Số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat

2

Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime

2

Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng

2

Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

 B. Theo chương trình nâng cao [8 câu]

Nội dung

Số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat

2

Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime

2

Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng

2

Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Nội dung

Số câu

Este, lipit

3

Cacbohiđrat

2

Amin, amino axit, protein

4

Polime, vật liệu polime

2

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ

6

Đại cương về kim loại

4

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng

7

Sắt, crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng

4

Phân biệt một số chất vô cơ

1

Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ

6

Tổng

40

Xem: Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013

Cách ôn tập môn hóa tốt nghiệp phổ thông

- Phải học tốt phần lý thuyết. Do phần lý thuyết có số điểm cao hơn phần bài toán, ngoài ra trong phần bài toán, nếu không nắm tốt các kiến thức lý thuyết, không viết đúng các phương trình phản ứng thì cũng không giải toán được. Trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông (TNPT), kiến thức chỉ tập trung trong chương trình lớp 12. Các câu hỏi ở mức cơ bản, không đánh đố nên chỉ cần nắm vững các kiến thức cơ bản.

- Hệ thống hóa kiến thức bằng cách lập sơ đồ mối quan hệ giữa các chất, học kỹ các phương trình phản ứng và hiện tượng xảy ra.

- Học tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của các chất: dự đoán sẽ có một số câu hỏi về các phần này trong khi học sinh thường bỏ qua, chỉ tập trung học tính chất hóa học.

- Phần lý thuyết của môn hóa trong đề thi chiếm tỉ lệ khá nhiều và câu hỏi đa dạng nên để ghi nhớ nhiều học sinh cần soạn riêng những kiến thức tiêu biểu (phản ứng este hóa; thủy phân este; tráng gương của glucozơ; aminoaxit lưỡng tính; phân loại polime; kim loại phản ứng với nước, axit, dung dịch muối…), công thức (este, cacbohidrat, amin, aminoaxit, polime, nước cứng, thạch cao, phèn chua, criolit, boxit, hematit, manhetit, pirit sắt, xiđerit...), số lượng đồng phân (este, amin, aminoaxit, peptit…), tính chất vật lý chung của kim loại (kim loại nào dẻo nhất? cứng nhất? mềm nhất? dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất?…). Học sinh phải thường xuyên xem đi xem lại các kiến thức này.

- Với bài toán, học sinh phải đọc kỹ đề, viết đúng công thức của các chất và các phương trình phản ứng, cần biết các phương pháp như lập sơ đồ phản ứng; phương pháp tăng giảm khối lượng; M trung bình; bảo toàn: khối lượng, mol nguyên tố, điện tích, mol elctron…

- Học sinh nên luyện tập các đề ôn tập tốt nghiệp phổ thông và các đề thi chính thức các năm trước để có nhiều kinh nghiệm. Đề thi các năm thường có nhiều điểm tương đồng, khi tham khảo nên cố gắng trả lời từng đáp án của câu hỏi lý thuyết tại sao đúng, tại sao sai.

- Rèn luyện kỹ năng bấm máy tính.

(Tuyensinh247 tổng hợp)

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học