Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013. Đề thi gồm 40 câu và thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

 Lịch thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 

Môn sinh thi chiều thứ 2 ngày 3/6/2012.

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Thời gian làm bài thi: 60 phút,

Giờ phát đề thi cho thí sinh: 14h15 

Giờ bắt đầu làm bài thi: 14h30. 

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh:

Tham khảo cấu trúc đề thi môn sinh các năm gần đây do bộ giáo dục van hành. Đề thi gồm 40 câu.

1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPT

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng

cao

Di

truyền

học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

2

2

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

8

0

0

Di truyền học quần thể

2

0

0

ứng dụng di truyền học

2

1

1

Di truyền học người

1

0

0

Tổng số

21

3

3

Tiến

hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

0

0

Cơ chế tiến hoá

4

2

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

1

0

0

Tổng số

6

2

2

Sinh

thái

học

Sinh thái học cá thể

1

1

0

Sinh thái học quần thể

1

1

Quần xã sinh vật

2

1

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

1

1

1

Tổng số

5

3

3

Tổng số câu cả ba phần

32

(80%)

8

(20%)

8

(20%

2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTX

Phần

Nội dung CO’ bản

Số câu

Di

truyền

học

Cơ chế di truyền và biến dị

9

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

9

Di truyền học quần thể

2

ứng dụng di truyền học

2

Di truyền học người

2

Tổng số

24

Tiến

hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

Cơ chế tiến hoá

6

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

1

Tổng số

8

Sinh

thái

học

Cá thể và quần thể sinh vật

4

Quần xã sinh vật

2

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

2

Tổng số

8

Tổng số câu cả ba phần

40

Xem thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học