Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2014

Để đổi mới cách ra đề theo hướng đánh giá năng lực Ngữ văn, kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có 1 số thay đổi về cấu trúc đề thi môn Ngữ Văn. Đề thi Ngữ Văn năm 2014 gồm 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

 Thời gian thi tốt nghiệp môn Văn hệ THPT và hệ GDTX

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi  Giờ bắt đầu làm bài
2/6/2014 SÁNG Ngữ Văn 120 phút 7h55 8h00

Trong kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, cần đổi mới cách ra đề theo hướng đánh giá năng lực Ngữ văn của người học và yêu cầu cao dần qua các năm theo hướng sau:

Cấu Trúc Đề Thi môn Ngữ Văn Năm 2014

Đề thi gồm 2 phần:

- Phần 1 (3 điểm): Đọc Hiểu

  Kiểm tra đánh giá (KTĐG) kĩ năng đọc của học sinh (theo hình thức của PISA)

 Không lấy trong sách giáo khoa. Phần ngữ liệu này sẽ “vừa” với học sinh: Dài vừa phải, số lượng câu phức và câu đơn hợp lý, không có nhiều từ địa phương để học sinh cả nước đều có thể hiểu văn bản, cân đối giữa nghĩa đen và nghĩa bóng…

- Phần 2 (7 điểm): Viết

   Kiểm tra đánh giá kĩ năng viết (làm văn) của học sinh (theo hướng mở, tích hợp).

Với phần viết là câu hỏi mở, nhưng có chuẩn. Khó nhất là tư tưởng, đạo đức đến mức độ nào, còn thì vẫn có chân giá trị, giá trị sống để làm chuẩn”

Cụ thể là:

Phần 1 (3 điểm): Đọc Hiểu

- Để làm tốt phần đọc hiểu, giáo viên cần giúp học sinh nắm được thế nào là hiểu một văn bản; các yêu cầu và hình thức kiểm tra cụ thể về đọc hiểu; lựa chọn những văn bản phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh để làm ngữ liệu hướng dẫn đọc hiểu; xây dựng các loại câu hỏi và hướng dẫn chấm một cách phù hợp với mục đích và đối tượng học sinh.

Các câu hỏi phần đọc hiểu tập trung vào một số khía cạnh như:

+ Nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản; hiểu ý nghĩa của văn bản, tên văn bản;

+ Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu, cấu trúc, thể loại văn bản;

+ Một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản và tác dụng của chúng.

Phần 2 (7 điểm): Viết

- Để làm tốt phần thi viết, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết vận dụng những kĩ năng viết đã học để tạo lập văn bản về một đề tài xã hội hoặc/và tác phẩm, trích đoạn văn học nào đó theo hướng mởtích hợp trong môn và liên môn, tập trung vào một số khía cạnh như:

+ Tri thức về văn bản viết (kiểu loại văn bản, cấu trúc văn bản, quá trình viết), nhận thức đúng nhiệm vụ và yêu cầu của đề văn;

+ Các kĩ năng viết (đúng chính tả; ngữ pháp, viết theo phong cách ngôn ngữ viết, sử dụng từ và cấu trúc ngữ pháp trong bài viết; lập dàn ý và phát triển ý; bộc lộ quan điểm, tư duy một cách độc lập…);

+ Khả năng viết các loại văn bản phù hợp với mục đích, đối tượng, hoàn cảnh của các tình huống khác nhau (vận dụng vào thực tiễn học tập và đời sống).

- Về viết nghị luận văn học, năm 2014 vẫn sử dụng ngữ liệu là tác phẩm hoặc trích đoạn nêu trong chương trình và sách giáo khoa nhưng cần đổi mới cách hỏi, cách nêu vấn đề nhằm khắc phục hiện tượng học tủ, học thuộc văn mẫu, sao chép nguyên si tài liệu. Bài viết của học sinh được đánh giá dựa vào chuẩn kĩ năng viết nói chung và chuẩn kĩ năng viết kiểu văn bản nói riêng mà đề bài yêu cầu, phù hợp với các giá trị nhân văn, những chuẩn mực đạo đức và pháp luật; không áp đặt nội dung chi tiết cần đạt. 

Xem Thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2014 (P4)

>>> Bí quyết ôn thi tốt nghiệp môn Văn năm 2014

Theo thethaohangngay

15 bình luận: Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH