Cấu trúc môn tiếng Anh thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2016

Tỉnh Tiền Giang công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10 công lập và lớp 10 chuyên môn Tiếng Anh năm học 2016 - 2017

 

 Thi vào lớp 10 công lập:

- Hình thức đề thi: trắc nghiệm khách quan  +  tự luận ( không có phần nghe )

- Thời gian làm bài: 60 phút

- Nội dung đề thi: Chủ yếu là chương trình Tiếng Anh lớp 9, đề thi gồm có 07 câu theo cấu trúc sau.

LOẠI HÌNH

CÂU & ĐIỂM

NỘI DUNG

TRẮC NGHIỆM

KHÁCH QUAN :

(đề trắc nghiệm khách quan và tự luận phát một lượt)

Question 1:  ( 2 câu

 ------> 0.5 đ  )

Word Stress :

Chọn từ có dấu nhấn chính khác những từ còn lại. 

Question 2:  ( 2 câu

 ------> 0.5 đ  )

Pronunciation :

Chọn từ có phần đựoc gạch chân phát âm khác những từ còn lại. 

Question 3:  ( 2 câu

 ------> 0.5 đ  )  

Odd one out :

Chọn từ khác chủ đề với những từ còn lại hoặc có từ loại khác từ loại của những từ còn lại. 

Question 4:  ( 12 câu

------> 3 đ  )

Grammar & Vocabulary :

Chọn phương án đúng nhất.  

Question 5:  ( 6 câu

------> 1.5 đ  )

Reading Comrehension : ( Answer )

Chọn phương án đúng nhất để trả lời câu hỏi / hoàn thành câu.  

Question 6:  ( 8 câu

------> 2 đ  )

Reading Comrehension : ( Gap- filling )

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chổ trống.   

TỰ LUẬN

( đề trắc nghiệm khách quan và tự luận phát một lượt )

Question 7:  ( 2đ )

Writing :          

Viết một đọan văn ngắn hoặc bài luận   (khoảng  100 – 120 từ) về một chủ đề.  Có cho phần nhắc. 

CHÚ THÍCH :

- Trắc nghiệm & tự luận phát đề một lượt.

 Thi vào lớp 10 chuyên Anh:

-  Hình thức đề thi: trắc nghiệm khách quan ( có phần trắc nghiệm nghe hiểu ) + tự luận

- Thời gian làm bài: 150 phút

          - Nội dung kiểm tra: Chủ yếu là chương trình Tiếng Anh lớp 9, đề thi gồm có 12 câu theo cấu trúc sau:

 

LOẠI HÌNH

CÂU & ĐIỂM

NỘI DUNG

TRẮC NGHIỆM

 KHÁCH QUAN + TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

( trong đó Question 6, 7, 8 là tự luận ; các Question còn lại là trắc nghiệm khách quan  )

Question 1:  ( 8 câu

 ------> 1 đ  )

Listening :

MCQs (Chọn A, B,C,D)

Question 2:  ( 8 câu

 ------> 1 đ  )

Listening :

CLOZE TEST 

Question 3:  ( 4 câu

 ------> 0.5 đ  )

Word Stress :

 

Question 4:  ( 4 câu

 ------> 0.5 đ  )  

Pronunciation :

 

Question 5:  ( 4 câu

------> 0.5 đ  )

Odd one out :

Question 6:  ( 4 câu

------> 0.5 đ  )

Word Form :

Question 7:  ( 4 câu

------> 0.5 đ  )

Verb Tense & Verb Form :    

Question 8:  ( 8 câu

------> 1 đ  )

Sentence Transformation: (viết lại câu không đổi nghĩa )                

Question 9:  ( 8 câu

------> 1 đ  )

Matching:

Question 10:  ( 8 câu

------> 1 đ  )

Reading Comprehension - Gap - Filling ( ĐỌC HIỂU : điền chổ trống )

Question 11:  ( 8 câu

------> 1 đ  )

Reading Comprehension - Answers  ( ĐỌC HIỂU : chọn đáp án đúng để trả lời )

VIẾT LUẬN

Question 12:  ( 1.5  đ )

Writing :          

Viết một đọan văn ngắn hoặc bài luận   (khoảng  200 từ) về một chủ đề 

 

CHÚ THÍCH :

- Trắc nghiệm & tự luận phát đề một lượt.

  Tuyensinh247.com- Theo SGDD Tiền Giang

 

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Cấu trúc môn tiếng Anh thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2016

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247