CĐ Sư Phạm Bình Phước công bố điểm chuẩn và xét nguyện vọng bổ sung

Mời thí sinh và phụ huynh tham khảo chi tiết thông tin tuyển sinh của trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Phước đã được cập nhật tại đây.

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường năm 2013

Tên Ngành Mã ngành Khối  Điểm chuẩn
Sư phạm tiếng Anh C140231 D1 10
Giáo dục Mầm non C140201 M 10
Giáo dục Tiểu học C140202 A,D1 10
Giáo dục Tiểu học C140202 C 11
Tin học ứng dụng C480202 A,A1 10
Sư phạm Toán học C140209 A 10
Khoa học thư viện C320202 C 11

Thông tin chỉ tiêu, mức điểm và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2 Cao đẳng Chính quy năm 2013

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu cần tuyển NV2

Khối thi

Mức điêm nhận hồ sơ ĐKXT NV2

Ghi chú

1

Giáo dục Mầm non

C140201

150

M

10

 

Các khối thi có điểm văn

Điểm Văn >0

Bô sung xét điểm văn ĐH, CĐ (Các khối) theo đề chung của Bộ và đăng ký thi năng khiếu tại trường.

Ngày thi năng khiếu: 25/9/2013

2

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

27

DI

10

 

3

Tin học ứng dụng

C480202

50

A

10

 

AI

10

4

Giáo dục Tiểu học

C140202

1

A,DI

10

 

C

11

 

5

Sư phạm Toán học

C140209

12

A

10

 

6

Khoa học thư viện

C320202

50

C

11

 

Ngày xét tuyển: 25/9/2013

Nhận hồ sơ từ ngày: 21/8/2013 đến 17 giờ ngày 20/9/2013.

Đăng kí nhận ngay kết quả CĐ Sư Phạm Bình Phước năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

Cú pháp điểm chuẩn: DCL (cách) C43 (cách) Mãngành gửi 8712

    Ví dụ: DCL  C43  C140209 gửi 8712

Cú pháp NV2:   NV2  (cách)  C43  gửi  8712

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

(Tuyensinh247 tổng hợp)

1 bình luận: CĐ Sư Phạm Bình Phước công bố điểm chuẩn và xét nguyện vọng bổ sung

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247