Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2015

Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh 800 chỉ tiêu năm 2015. Cụ thể như sau:

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU

DƯỠNG NAM ĐỊNH

 Mã ngành

 Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu

YDD

Số 257 Hàn Thuyên, TP. Nam

Định.

ĐT: (0350) 3643669

Website: www.ndun.edu.vn

 

 

 800

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

650

Điều dưỡng

D720501

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Hóa học

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

150

Điều dưỡng

C720501

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Hóa học

100

Hộ sinh

C720502

50

- Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Khối thi truyền thống: Toán, Hóa học, Sinh học (dự kiến xét 80% tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy của nhà trường)

+ Khối thi mới: Toán, Ngữ văn, Sinh học hoặc Toán, Ngữ văn, Hóa học (dự kiến xét 20% tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy của Nhà trường).

Tuyensinh247 Tổng hợp

5 bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học