Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hoa Sen năm 2015

Đại học Hoa Sen công bố chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2015, tổng chỉ tiêu tất cả các ngành là 2.630, hệ ĐH là 2430, cao đẳng 200 chỉ tiêu.

1. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2015, Trường Đại học Hoa Sen thực hiện phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng bằng phương thức xét tuyển. Trước khi xét tuyển, căn cứ trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trường tổ chức sơ tuyển dựa trên điểm trung bình học bạ THPT. 

1.1. Sơ tuyển:

Trường căn cứ kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 để sơ tuyển. Thí sinh đạt yêu cầu vòng sơ tuyển và đủ điều kiện tốt nghiệp THPT sẽ được xét tuyển. Vòng sơ tuyển này áp dụng cho phương thức xét tuyển 1 và 2; các phương thức xét tuyển 3, 4 và 5 không thực hiện sơ tuyển.

1.2. Xét tuyển:

Phương thức và chỉ tiêu cụ thể của từng phương thức xét tuyển như sau:

Tiêu chí

Diễn giải

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Thiết kế đồ hoạ, Thời trang, Nội thất

Các ngành còn lại

Chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu tất cả các ngành là 2.630

2.430

200

Điểm tối thiểu sơ tuyển (đối với phương thức 1 và 2)

Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

5,5

6,0

5,0

Xét tuyển (5 phương thức, chi tiết từng phương thức xem mục 2 bên dưới)

Phương thức 1:

Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (có sơ tuyển)

-

1.930

Phương thức 2:

Xét tuyển kết hợp giữa kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển năng khiếu (có sơ tuyển)

200

-

-

Phương thức 3: 

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ Anh văn quốc tế (không sơ tuyển)

270

Phương thức 4:

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm THPT và bài luận dành các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên (không sơ tuyển).

130

Phương thức 5:

Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT và phỏng vấn (không sơ tuyển, tùy ngành)

-

-

100

Tuyển thẳng

Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng không phải đăng ký xét tuyển, chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Điều kiện, tiêu chí và thời gian xét tuyển của từng phương thức

2.1 Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

a. Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và đã tốt nghiệp THPT. Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng không phải đăng ký xét tuyển, chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh1.930
c. Các ngành xét tuyển và môn xét tuyển

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp các môn thi xét tuyển

A

Bậc Đại học

1

Toán ứng dụng 

D460112

1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (khối D1,3)
4) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (khối mới)

Hệ số 2 môn Toán đối với ngành Toán ứng dụng

2

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

3

Kỹ thuật phần mềm

D480103

4

Công nghệ thông tin 

D480201

5

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

6

Công nghệ môi trường

D510406

1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Hóa học, Sinh học (khối B)
3) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (khối mới)
4) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (khối mới)

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Hóa học, Sinh học (khối B)
4) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (khối D1,3)

8

Quản trị kinh doanh  

D340101

1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (khối D1,3)
4) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)

9

Marketing

D340115

10

Kinh doanh quốc tế 

D340120

11

Tài chính – Ngân hàng 

D340201

12

Kế toán  

D340301

13

Quản trị nhân lực

D340404

14

Quản trị công nghệ truyền thông

D340409

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

D340103

16

Quản trị khách sạn 

D340107

17

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

D340109

18

Ngôn ngữ Anh 

D220201

1) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (khối D1)
2) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)
3) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)
4) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (khối mới)
Hệ số 2 môn Tiếng Anh

B

Bậc cao đẳng

1

Quản trị kinh doanh  

C340101

1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (khối D1,3)
4) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)

2

Kinh doanh quốc tế 

C340120

3

Quản trị khách sạn

C340107

4

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

C340109

5

Quản trị văn phòng

C340406

d. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển

Điều kiện xét tuyển:

 • Đạt điều kiện sơ tuyển: điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với bậc đại học, riêng các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng từ 5,5 điểm trở lên; từ 5,0 điểm trở lên đối với bậc cao đẳng (không áp dụng đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và thí sinh liên thông từ hệ cao đẳng lên đại học).
 • Công thức tính sơ tuyển điểm trung bình học bạ (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trung bình = [(Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11) x 2 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 12]/5
 • Tốt nghiệp THPT;
 • Điểm xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đạt mức tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT; và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định trúng tuyển căn cứ tổng điểm ba môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét điểm xét tuyển từ cao xuống. Trong đó các môn chính nhân hệ số 2.

e. Lịch tuyển sinh:

 • Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo các quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng đối với sơ tuyển, thí sinh cần nộp trước Phiếu đăng ký sơ tuyển theo mẫu của trường, gồm có điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 để trường sơ tuyển (khuyến khích thí sinh đăng ký sơ tuyển trực tuyến qua hệ thống đăng ký của trường). Trường hợp, thí sinh chưa đăng ký sơ tuyển trước, khi có kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nếu đạt điều kiện sơ tuyển vẫn có thể đăng ký bổ sung trong thời gian xét tuyển các đợt của trường.
 • Thời gian nộp sơ tuyển : từ ngày 16/3/2015 đến hết ngày 15/4/2014, hoặc nộp trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển.

2.2 Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển năng khiếu

a. Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và đã tốt nghiệp THPT.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
c. Các ngành xét tuyển và môn xét tuyển:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển (*)

1

Thiết kế đồ họa 

D210403

1. Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Hình họa (khối H của các trường ĐH có tổ chức thi)
2. Ngữ Văn, Toán, Vẽ trang trí màu (khối H1 của các trường ĐH có tổ chức thi)
3. Ngữ văn, Vẽ trang trí màu hệ số 2 (hoặc môn năng khiếu tương đương của các trường ĐH có tổ chức thi)
4. Ngữ văn, năng khiếu (nộp Tuyển tập nghệ thuật), phỏng vấn.

2

Thiết kế thời trang

D210404

3

Thiết kế nội thất

D210405

(*) Thông tin về tổ hợp các môn xét tuyển:

 •  Ngữ Văn, Toán: sử dụng kết quả kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
 •  Vẽ trang trí màu (hoặc môn tương đương), Hình họa: sử dụng kết quả thi của các trường đại học có tổ chức thi các môn năng khiếu. Trường Đại học Hoa Sen không tổ chức thi.
 •  Năng khiếu (nộp Tuyển tập nghệ thuật), phỏng vấn: sử dụng kết quả chấm tuyển tập nghệ thuật do thí sinh nộp cho trường và kết quả phỏng vấn thí sinh (xem thêm mục e. bên dưới).

2.3 Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ Anh văn quốc tế

a. Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Anh văn quốc tế. Trường dành tối đa 10%  chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển đối tượng này.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: 270
c. Các ngành xét tuyển: tất cả các ngành tuyển sinh bậc đại học và cao đẳng của trường
d. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT;
 • Điểm thi IELTS 6,5 trở lên, hoặc điểm thi TOEFL iBT 89 trở lên đối với các ngành bậc đại học; IELTS 6,0 trở lên, hoặc điểm thi TOEFL iBT 80 trở lên đối với các ngành bậc cao đẳng;
 • Đạt điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với bậc đại học, 5,5 điểm trở lên đối với bậc cao đẳng.
 • Công thức tính điểm trung bình cộng học bạ THPT (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trung bình cộng = (Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11 + Điểm TB lớp 12) / 3
 • Đối với các ngành nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng, thí sinh phải đạt điểm môn năng khiếu tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định (theo phương thức 2).

Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định trúng tuyển căn cứ điều kiện xét tuyển và xét điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng 3 năm THPT, lấy điểm từ cao xuống.

Nguồn: Đại học Hoa Sen

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hoa Sen năm 2015

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH