Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2013

Năm 2013, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) tuyển 1.840 chỉ tiêu, trong đó chương trình do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng là 850, chương trình đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài là 990 chỉ tiêu.

Kỳ tuyển sinh năm 2013, trường sẽ tuyển mới ngành kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro. Đây là trường ĐH đầu tiên tại VN đào tạo ngành học này ở bậc ĐH. Trường cũng đang xin phép mở ngành dược để có thể tuyển sinh trong năm nay. Chỉ tiêu cụ thể như sau:
 

STT

Tên trường/Ngành học

ngành

Khối

Chỉ tiêu

 

Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM

Ký hiệu trường: QSQ

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng

850

1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

70

2

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

240

3

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B, D1

120

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

50

5

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

D510602

A, A1, D1

50

6

Kỹ thuật y sinh

D520212

A, A1, B

50

7

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

A, A1, B, D1

30

8

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, B

50

9

Tài chính - ngân hàng

D340201

A, A1, D1

120

         

10

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

A, A1

40

11

Toán ứng dụng

(Kỹ thuật tài chính và Quản trị Rủi ro)

D460112

A, A1

30

 

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:

990

 

1. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐHNottingham (UK)

 

1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

30

2

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

3

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B, D1

30

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

 

2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK)

 

1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

30

2

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

4

Công nghệ Sinh học

D420201

A, A1, B, D1

30

 

3. Chương trình liên kết cấp bằng của Auckland University of Technology (New Zealand)

 

1

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

 

4. Chương trình liên lết cấp bằng của University of Auckland

(New Zealand)

 

1

Kỹ thuật Máy tính

D520214

A, A1

30

2

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

D520207

A, A1

30

3

Kỹ thuật Phần mềm

D480103

A, A1

30

 

5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)

 

1

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

2

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

3

Khoa học Máy tính

D480101

A, A1

30

         

 

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, New Jersey:

 

1

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

2

Kỹ thuật Máy tính

D520214

A, A1

30

3

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

D510602

A, A1, D1

30

 

7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

 

1

Kỹ thuật Máy tính

D520214

A, A1

30

2

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

D510602

A, A1, D1

30

3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

 

8. Chương trình liên kết cấp bằng của AIT (Thái Lan)

 

1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

30

2

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

A, A1

30

3

Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

A, A1

30

 

9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)

 

1

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

150

 

Tuyển sinh khối thi A1 cho tất cả các ngành có tuyến sinh khối A của trường.

Yêu cầu về ngoại ngữ:

Điếm TOEFL > 430 (TOEFL quốc tế) hoặc chứng chỉ tương đương đế bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn cho đến khi đạt được TOEFL > 500 (chứng chỉ TOEFL International) thì học hoàn toàn chương trình chuyên môn. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ TOEFL hoặc tương đương sẽ dự kì thi kiểm tra tiếng Anh tại trường. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm TOEFL sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại trường.

Học phí: thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập

-  Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 39.000.000 VNĐ/năm.

-  Các chương trình liên kết:

+ Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 54.000.000 VNĐ/năm.

+ Học phí các trường liên kết tại nước ngoài dự kiến: (Xem chi tiết tại website của các trường)

*  Học tại trường ĐH Nottingham: http://www.nottingham.ac.uk/

*  Học tại ĐH West England: http://www.uwe.ac.uk/

* Học tại ĐH Auckland University of Technology: http://www.aut.ac.nz/

*  Học tại ĐH New South Wales: http://www.unsw.edu.au/

*  Học tại ĐH Rutgers (USA): http://www.rutgers.edu/

*  Học tại ĐH SUNY Binghamton (USA): http://www.binghamton.edu/

*  Học tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT): http://www.ait.ac.th/

*  Học tại ĐH Houston (USA): http://www.uh.edu/

*  Học tại University of Auckland: http://www.auckland.ac.nz/

Học bổng:

Trường Đại học Quốc Tế sẽ dành khoảng 9 tỉ đồng năm 2013 (tương đương 450.000 USD) để cấp học bổng cho các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2013, bao gồ m các mức họ c b ổng như sau:

3.1  Học bổng Tuyển sinh:

3.1.1   Đối tượng:

a/ Sinh viên đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Trường:

-   Học bổng toàn phần: sinh viên được miễn 100% học phí cho

toàn khóa học 04 năm đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 156.000.000 VND); 02 năm học tại Việt Nam đối với các chương trình liên kết (trị giá 108.000.000 VNd) nếu đạt điều kiện:

+ Sinh viên trúng tuyển vào các ngành thuộc khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ (Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Kỹ thuật Y Sinh; Công nghệ Sinh học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Thông tin; Kỹ thuật Xây dựng) tổng số điểm thi tuyển sinh từ 24 điểm trở lên.

+ Sinh viên trúng tuyển vào các ngành Quản trị Kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị Rủi ro) tổng số điểm tuyển sinh từ 25 trở lên.

+ Sinh viên trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông tổng số điểm tuyển sinh từ 23,5 trở lên.

+ Sinh viên trúng tuyển vào ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản tổng số điểm tuyển sinh từ 23 trở lên.

-  Học bổng bán phần: sinh viên được miễn 50% học phí cho toàn khóa học 04 năm đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 78.000.000 VNĐ); 02 năm học tại Việt Nam đối với các chương trình liên kết (trị giá 54.000.000 VNĐ) nếu đạt điều kiện:

+ Sinh viên trúng tuyển vào các ngành thuộc khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ (Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Kỹ thuật Y Sinh; Công nghệ Sinh học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Thông tin; Kỹ thuật Xây dựng) tổng số điểm thi tuyển sinh từ 23 điểm trở lên.

+ Sinh viên trúng tuyển vào các ngành Quản trị Kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị Rủi ro) tổng số điểm tuyển sinh từ 24 trở lên.

+ Sinh viên trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông tổng số điểm tuyển sinh 22,5 trở lên.

+ Sinh viên trúng tuyển vào ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản tổng số điểm tuyển sinh từ 22 trở lên.

b/ Dành cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế

-   Đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia: học bổng toàn phần 4 năm học đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 156.000.000 VND).

-   Đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia: học bổng toàn phần năm 1,2,3 đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 117.000.000 VND).

-    Đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia: học bổng toàn phần năm 1,2 đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 78.000.000 VND).

-    Đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia: học bổng toàn phần năm 1 đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 39.000.000 VND).

-   Đạt giải nhất/ nhì/ ba Quốc tế: học bổng toàn phần 4 năm học đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 156.000.000 VND).

-   Đạt giải khuyến khích quốc tế: học bổng toàn phần năm 1,2,3 đối với chương trình do Trường ĐHQT cấp bằng (trị giá 117.000.000 VND).

3.1.2   Điều kiện duy trì học bổng:

Sinh viên phải đạt điểm trung bình từng học kỳ từ 70.0 trở lên và tất cả các môn học phải từ 50.0 trở lên. Nếu ở học kỳ nào không đạt điều kiện này thì sẽ không được nhận học bổng học kỳ đó.

3.2   Học bổng khuyến khích học tập:

Để khuyến khích sinh viên đạt kết quả học tập tốt từng học kỳ, trường ĐHQT dành khoảng 504.000.000 VNĐ để thưởng cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc theo từng học kỳ, từ học kỳ 2 năm thứ nhất (mỗi học kỳ chính sẽ có 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 600 USD; mỗi học kỳ hè sẽ có 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300 USD) của từng Khoa/ngành và chưa có tên trong danh sách học bổng toàn phần hay bán phần.

Lưu ý:

Trường ĐH Quốc tế có hai chương trình đào tạo: chương trình trong nước cấp bằng và chương trình liên kết. Do quy định, các ngành giống nhau phải có cùng mã ngành nên ở Mục 2 của “phiếu Đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng”, học sinh ghi đầy đủ tên ngành, mã ngành và chương trình đăng ký dự thi.

Xem những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 - trường ĐH Quốc gia TPHCM tại đây: http://tuyensinh247.com/themes/image_tiny/NDCB2013_DHQuocgiatphcm.pdf

Tuyensinh247 Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH