Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2013

Trường Học viện Ngân hàng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2013 với tổng chỉ tiêu 3.260. Trong đó, có 2.560 chỉ tiêu dành cho bậc Đại học va 700 chỉ tiêu dành cho bậc Cao đẳng.

TS Trần Mạnh Dũng - trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng - cho biết năm 2013 là năm đầu tiên trường tổ chức khối thi A1 cho các ngành đào tạo trình độ ĐH như  tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý. Các ngành đào tạo CĐ cũng xét tuyển khối A1 bên cạnh khối A. Năm 2013 cũng là năm đầu học viện tính điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 đối với ngành Ngôn ngữ Anh.

Trường tổ chức thi tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT

- Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang.

- Hệ cao đẳng không thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH khối A, A1, D1 năm 2013 theo đề thi chung của bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, học viện sẽ chuyển thí sinh từ ngành thừa chỉ tiêu sang.

Chỉ tiêu cụ thể của Học viện Ngân hàng như sau:

Ngành học

Ký hiệu trường

 

 

Mã ngành đào tạo

Khối thi

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Học viện Ngân hàng

NHH

 

 

 

Điện thoại: 043.8526417

 

 

 

 

 Hệ đào tạo đại học

 

 

 

 

- Tài chính Ngân hàng

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

- Hệ thống thông tin quản lý

- Ngôn ngữ Anh

 

- Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết ĐH City University of Seattle - Hoa Kỳ (CityU) chuyên ngành Quản trị Tài chính

- Chương trình cử nhân chuyên ngành TCNH và quản lý tài chính KD liên kết với đại học Sunderland (Anh)

 

D340201

D340301

D340101

D340405

D220201

 

 

 

 

A,A1

A,A1

A,A1

A,A1

D1

 

 

 

 

A,A1,D1

1.200

500

250

150

200

 

 

 

 

100

 

 

160

 

 

 Hệ đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

- Tài chính - Ngân hàng

- Kế toán - Kiểm toán

 

C340201

C340301

A,A1,D1

A,A1,D1

500

200

NGỌC HÀ (Theo TT)

2 bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học