Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2014

Tỉnh Ninh Thuận tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015 với tổng 5892 học sinh, trong đó trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là 255 học sinh, THPT DTNT Ninh Thuận: 129 học sinh ...

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập là 5.892 học sinh, trong đó:

a) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: 255 học sinh/08 lớp (tối đa mỗi lớp có 35 HS); bao gồm 07 lớp chuyên và 01 lớp không chuyên (hoặc 02 lớp không chuyên nếu không tuyển đủ chỉ tiêu các lớp chuyên).

b) Trường THPT DTNT Ninh Thuận: 129 học sinh/04 lớp; gồm học sinh của 05 huyện: Ninh Phước: 30 HS, Thuận Bắc: 53 học sinh, Ninh Sơn: 21 học sinh, Ninh Hải: 05 học sinh, Thuận Nam: 20 HS.

c) Trường PT DTNT Pinăng Tắc: 68 học sinh /02 lớp; gồm HS của 02 huyện: Ninh Sơn: 13 HS và Bác Ái: 55 HS.

d)        Căn cứ chỉ tiêu của các trường THPT DTNT Ninh Thuận và PT DTNT Pinăng Tắc, các phòng GD&ĐT tham mưu với ƯBND huyện phân bô chi tiêu cụ thê cho từng xã. Riêng huyện Ninh Sơn được phân bố chỉ tiêu cho cả 02 trường THPT DTNT.

e)        Các trường THPT công lập còn lại: 5.440 học sinh.

Chỉ tiêu cụ thể của từng trường THPT hệ công lập:

TT

Truờng THPT

Số học sinh, số lớp tuyển sinh lớp 10 THPT

Học sinh

Số lớp

1.

Chuyên Lê Quý Đôn

255

08

2.

DTNT Ninh Thuận.

129

04

3.

PT DTNT Pinăng Tắc

68

02

4.

Bác Ái

160

04

5.

Trường Chinh

360

09

6.

Nguyễn Du

320

08

7.

Lê Duẩn

160

04

8.

Tháp Chàm

640

16

9.

Nguyễn Trãi

680

17

10.

Chu Văn An

560

14

11.

Ninh Hải

400

10

12.

Phan Chu Trinh

160

04

13.

Tôn Đức Thắng

400

10

14.

Phan Bội Châu

160

04

15.

Phạm Văn Đồng

400

10

16.

An Phước

480

12

17.

Nguyễn Huệ

360

9

18.

Nguyễn Văn Linh

200

05

TOÀN TỈNH

5.892

150

Cụm Tuyển Sinh

Cụm

Trường THPT

Khu vực tuyển sinh

1

Chuyên Lê Quý Đôn

Toàn tỉnh.

2

DTNT Ninh Thuận

Học sinh 05 huyện: Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam.

3

PT DTNT Pinăng Tắc

Huyện Bác Ái, Ninh Sơn.

4

Bác Ái

Huyện Bác Ái, Ninh Sơn.

 

Trường Chinh

 

5

Nguyễn Du

Huyện Ninh Sơn, Bác Ái.

 

Lê Duẩn

 

 

Tháp Chàm

-     Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

-     Các xã: An Hải, Phước Thuận, Phước Hải

6

Nguyễn Trãi

 

Chu Văn An

(Ninh Phước), Phước Dinh (Thuận Nam).

 

Ninh Hải

-  Huyện Ninh Hải;

-  Phường Văn Hải và Mỹ Bình (Phan Rang-TC)

7

Tôn Đức Thắng

-     Huyện Ninh Hải;

-     Xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

 

Phan Chu Trinh

Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc.

8

Phan Bội Châu

Huyện Thuận Bắc, Ninh Hải.

 

Phạm Văn Đồng

Huyện Ninh Phước.

9

An Phước

Huyện Ninh Phước, Thuận Nam.

 

Nguyễn Huệ

10

Nguyễn Văn Linh

Huyện Thuận Nam, Ninh Phước.

 Nguồn Sở GD&ĐT Ninh Thuận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2014

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247