Chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 ĐH nông lâm TPHCM 2014

Trường ĐH Nông lâm TPHCM thông báo xét tuyển NV2 năm 2014 với 18 ngành đào tạo, xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu chi tiết theo ngành phía dưới.

Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung (NVBS) của các ngành vào trường năm 2014, cho thí sinh nhóm ưu tiên 3, khu vực 3 (bảng kèm theo).

STT Ngành Mã ngành Khối thi Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ xét NV bổ sung theo khối thi Chỉ tiêu
       
        A A1 B D1
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 A, A1 16.0 16.0      40
2 Công nghệ kỹ thuật nhiệt D510206 A, A1 16.0 16.0     40
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 A, A1 16.0 16.0     40
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 A, A1 16.0 16.0     40
5 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 A, A1 17.0 17.0     40
6 Công nghệ thông tin D480201 A, A1 16.0 16.0     40
7 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 A, B 16.0 16.0 17.0   40
8 Lâm nghiệp D620201 A, B 16.0 16.0 17.0   50
9 Chăn nuôi D620105 A, B 16.0 16.0 17.0   40
10 Khoa học môi trường D440301 A, B 16.0 16.0 17.0   50
11 Nuôi trồng thủy sản D620301 A, B 16.0 16.0 17.0   40
12 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp D140215 A, B 16.0 16.0 17.0   50
13 Bản đô học D310501 A,D1 16.0 16.0   17.0 55
14 Kinh tế D310101 A, D1 17.0 17.0   17.0 40
15 Quản trị kinh doanh D340101 A, D1 17.0 17.0   17.0 35
16 Kinh doanh nông nghiệp D620114 A, D1 16.0 16.0   16.0 50
17 Phát triển nông thôn D620116 A, D1 16.0 16.0   16.0 50
18 Kế toán D340301 A, D1 17.0 17.0   17.0 35

-   Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1 điểm.

-  Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5  điểm.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/8 đến 17h ngày 10/9/2014

Thủ tục xét tuyển theo quy định (gửi qua đường bưu điện theo chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường), hồ sơ gồm:

-   01 bản chính phiếu chứng nhận kết quả thỉ (Lưu ý: chỉ nhận bản chính, có dấu đỏ, các bản sao đều không hợp lệ và không được xem xét).

- 01 phong bì đã dán tem ghi rõ, chỉnh xác địa chỉ và điện thoại liên lac người nhận 

-  Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

Thời gian công bố kết quả dự kiến: 11 tháng 9 năm 2014 Địa chỉ nhận hồ sơ:

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Khu phố 6, p. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08). 38963350 - (08). 38964716 Fax: (08). 38960713 Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn Website: http//:www.ts.hcmuaf.edu.vn

Lưu ỷ: Thí sinh xét tuyển vào 2 phân hiệu tại Ninh Thuận và Gia Lai có thể nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ trên hoặc tại 2 phân hiệu theo địa chỉ của phân hiệu.

Đăng ký nhận Điểm Nguyện vọng 2 trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) NLS gửi 8712

Trong đó NLS là Mã trường 

 

Chương Trình Tiên Tiến:

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã trúng tuyển hệ chính quy Đại học Nông Lâm TP. HCM (nhóm ngành phù hợp) hoặc thí sinh tham gia kỳ thi 3 chung có điểm thi đủ điều kiện sau. 

Liên hệ: Ngành Công nghệ thực phẩm: www.ft.hcmuaf.edu.vn Ngành Thú y: www.advet.hcmuaf.ecỉu.vn

STT

Ngành

ngànli

Khối

thi

Điểm đủ điều xét NV bổ sung

kiện nộp hồ  theo khối thi

Chỉ

tiêu

A

A1

B

D1

1

Công nghệ thực phẩm

 

A, B

18.0

18.0

20.0

 

45

2

Thú y

 

A, B

18.0

18.0

20.0

 

45

Chương trình đào tao cử nhân Quốc tế liên kết vói Đại hoc Newcastle (Uc)

STT

Ngành

ngành

Khối

thi

Điêm đủ điều kiện nộp hồ so- xét NV bổ sung theo khối thi

Chỉ

tiêu

A

AI

B

D1

1

Kinh doanh

 

 

16.0

16.0

16.0

16.0

30

2

Thương mại

 

 

160

16.0

16.0

16.0

30

3

Khoa học và quản lý môi trường

 

 

16.0

16.0

16.0

16.0

30

4

Công nghệ thông tin

 

 

16.0

16.0

 

16.0

 

5

Công nghệ sinh học

 

 

16.0

16.0

16.0

16.0

 

Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Van Hall Larenstcin (Hà Lan

STT

Ngành

Mã ngành

Khôi

thi

A

A1

B

D1

Chỉ tiêu

1

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

 

 

16.0

16.0

16.0

16.0

30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU GIA LAI - NLG

Phạm vi tuyển sinh: Thí sin các tỉnh Miền Trung và Tây ' Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn,' ĐT: 059.3877.035 Thí sinh có thế nộp hò sơ ín trườne hoăc tai Phân hiêu í
C7 * • • 1 có hộ Nguyên. rpỂ Pleil
ực tiếp tt lia Lai. <Mu thường trú tại cu, T. Gia Lai ụi cơ sở clìỉnli của

STT

Ngành

ngành

Khối thi

Điếm đủ điều 1 xét NV bổ sung

kiện nộp hồ SO’ ỉ theo khối thi

Chỉ

tiêu

A

A1

B

D1

1

Quản lý đât đai

D850103

A, A1

13.0

13.0

 

 

50

2

Lâm nghiệp

D620201

A, B

13.0

13.0

14.0

 

50

3

Nông học

D620109

A, B

13.0

13.0

14.0

 

50

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

A, B

13.0

13.0

14.0

 

50

5

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, B

13.0

13.0

14.0

 

50

6

Thú y

D640101

A, B

13.0

13.0

14.0

 

50

7

Kế toán

D340301

A. D1

13.0

13.0

 

13.0

50

Tuyensinh247 tổng hợp

1 bình luận: Chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 ĐH nông lâm TPHCM 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!