Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà nội năm 2012

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:

1. Ký hiệu trường: DMT
2. Tổng chỉ tiêu: Đại học: 500 Cao đẳng: 2000
3. Các ngành xét tuyển NV2

HỆ ĐẠI HỌC

TT Ngành Mã ngành Khối
1 Khí tượng học      D440221         A, A1, B, D1
2 Thủy văn            D440224          A, A1, B, D1
3 Công nghệ kĩ thuật môi trường    D510406              A, A1, B
4 Kĩ thuật Trắc địa - Bản đồ            D520503              A, A1, B
5 Quản lí đất đai                           D850103              A, A1, B, D1
6 Công nghệ thông tin                   D480201              A, A1, D1
7 Kế toán                                     D340301              A, A1, D1
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường D850101             A, A1, B, D1

HỆ CAO ĐẲNG


TT Ngành Mã ngành Khối
1 - Tin học ứng dụng               C480202           A, A1, D1,2,3,4,5,6
2 - Hệ thống thông tin             C480104           A, A1, D1,2,3,4,5,6
3 - Công nghệ thông tin          C480201           A, A1, D1,2,3,4,5,6
4 - Công nghệ kỹ thuật địa chất              C515901           A, A1, B, D1,2,3,4,5,6
5 - Khí tượng học                   C440221            A, A1, B, D1,2,3,4,5,6
6 - Thủy văn                         C440224            A, A1, B, D1,2,3,4,5,6
7 - Công nghệ KT tài nguyên nước           C510405           A, A1, B, D1,2,3,4,5,6

8 - Công nghệ kĩ thuật môi trường           C510406           A, A1, B
9 - Công nghệ kĩ thuật trắc địa                C515902           A, A1, B
10 - Quản lí đất đai                                C850103           A, A1, B, D1,2,3,4,5,6
11 - Kế toán                                          C340301           A, A1, D1,2,3,4,5,6
12 - Quản trị kinh doanh                         C340101           A, A1, D1,2,3,4,5,6
13 - Tài chính – Ngân hàng                      C340201           A, A1, D1,2,3,4,5,6

4. Đối tượng tham gia xét tuyển
- Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 theo đề chung của Bộ GD&ĐT không trúng tuyển nguyện vọng 1, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của các NGÀNH KHÁC có cùng khối thi, thì được tham gia xét tuyển (không có môn nào bị điểm 0).

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính hoặc bản sao có công chứng) của trường tổ chức thi;
+ Lệ phí xét tuyển (15 000 đồng/1 hồ sơ);
+ 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh cùng với số điện thoại để liên hệ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp cho Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tàinguyên và Môi trường Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường từ ngày 21/8/2012 đến 17 giờ 00 ngày 31/8/2012. Ưu tiên các trường hợp nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi.

Địa chỉ nộp hồ sơ và liên hệ: Số 41A Đường Phú Diễn, TT Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội; ĐT: (04) 38370597 hoặc (04) 38370598. Website: hunre.edu.vn.

5 bình luận: Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà nội năm 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!