Chọn tuổi xông nhà năm 2014 tuổi Bính Thân 1956

Gia chủ sinh tuổi Bính Thân 1956 nên nhờ những người có năm sinh phù hợp như sau 1964 (Giáp Thìn), 1979 (Kỷ Mùi), 1991 (Tân Mùi)... để xông nhà ngày đầu năm mới Tết Giáp Ngọ 2014.

 

Tục lệ xông nhà vào ngày đầu năm mới với mong muốn có được 1 năm may mắn, công việc thuận buồm xuôi gió của gia chủ là một trong những phong tục tốt đẹp ngày Tết lưu lại đến nay.

Năm 2014 Tết Giáp Ngọ, chủ nhà Bính Thân 1956 nên chọn người xông nhà ngày mùng 1 Tết đầu năm là các năm tuổi như hướng dẫn sau:

- Về hợp tuổi: Chủ nhà tuổi Thân nên chọn người xông nhà tuổi Tý, Thìn, Tỵ

- Về thiên can: Chủ nhà can Bình thì hợp với Tân mà kỵ với Nhâm.

- Về hợp mệnh: Chủ nhà mệnh Hỏa nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả.

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông nhà 2014:

1979 (Kỷ Mùi - Thiên thượng hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1991 (Tân Mùi - Lộ bàng thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

1946 (Bính Tuất - Ốc thượng thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Chon tuoi xong nha nam 2014 tuoi Binh Than 1956

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 tuổi Bính Thân 1956. AMH

1951 (Tân Mão - Tòng bách mộc)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
- Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1955 (Ất Mùi - Sa trung kim)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1958 (Mậu Tuất - Bình địa mộc)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
- Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1964 (Giáp Thìn - Phú đăng hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt
- Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1969 (Kỷ Dậu - Đất trạch thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
- Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1976 (Bính Thìn - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt
- Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

1981 (Tân Dậu - Thạch lựu mộc)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt
- Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuyensinh247 Tổng hợp (Theo TCTV)

 

 

Viết bình luận: Chọn tuổi xông nhà năm 2014 tuổi Bính Thân 1956

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247