Công bố điểm xét tuyển NV2 Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2013

Tham khảo thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2013 đã được tuyensinh247 cập nhật đầy đủ tại đây.

Cụ thể điểm xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2013 như sau:

Với hệ đại học:

Điểm xét tuyển khối A, A1: 12

Điểm xét tuyển khối D1: 12,5

Điểm xét tuyển khối B: 13

Điểm xét tuyển khối H, V: 11

Với hệ cao đẳng:

Điểm xét tuyển khối A, A1, D1: 9

Điểm xét tuyển khối B: 10

Hồ sơ nguyện vọng 2 bao gồm:

1. Phiếu điểm nơi thí sinh thi Đại học

Cách ghi thông tin XÉT TUYỂN nguyện vọng 2 vào phiếu điểm như sau:

- Tên trường: Trường Đại học Yersin Đà Lạt

- Mã trường: DYD

- Tên ngành và mã ngành cần học. Ví dụ nguyện vọng 2 học ngành Kiến trúc thì ghi như sau: Ngành học: Kiến trúc; Mã ngành: D580102

2. Một phong bì dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ người nhận.

II. Hồ sơ gửi về theo địa chỉ

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Yersin Đà Lạt

01 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Đà Lạt

Điện thoại: 0633 552 111

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Yersin Đà Lạt sớm nhất, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DYD gửi 8712

Trong đó DYD là Mã trường

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Công bố điểm xét tuyển NV2 Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247