Công bố xét tuyển đợt 3 Đại Học Đà Nẵng năm 2013

Bắt đầu từ 13/9 Đại Học Đà Nẵng dành 202 chỉ tiêu trong đợt xét tuyển thứ 3 trong đó 22 chỉ tiêu cho hệ đại học và 180 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét tuyển hệ chính quy năm 2013 đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không trúng tuyển đợt 1 và 2. Cụ thể như sau:
I. Ngành/Chuyên ngành, chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận đơn xét tuyển:
1. Cấp đại học: 22

Số
TT
TRƯỜNG/
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

I

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)              22
1 Kinh doanh thương mại A, A1 D340121 404 22 ³13.0
D1 ³13.5

2. Cấp cao đẳng: 180

S
TT
TRƯỜNG/
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM(DDS)
      50  
1
Sư phạm âm nhạc
N C140221   50 ³10.0
II TRƯỜNG CĐCN THÔNG TIN (DDI)       130  
1 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán - tin học) A, A1, D1 C340301 C93 70 * Tổng điểm 3 môn >=10.
* Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường, sau đó xét vào ngành
2 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Thương mại điện tử) A, A1, D1 C340101 C94 20
3 Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Tin học - viễn thông) A, A1, D1 C480202 C95 20
4 Hệ thống thông tin A, A1, D1 C480104 C96 20

Ghi chú: Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1 và 2, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.
 
II. Thời gian nhận hồ sơ ĐK xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
            1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 13/09/2013 đến hết ngày 02/10/2013.
            2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.
            3. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
             4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lưu ý:
           - Khi nộp hồ sơ ĐKXT thí sinh phải nộp lệ phí 30.000 đồng/hồ sơ. Nhưng khi xin rút lại hồ sơ thí sinh không được hoàn trả lệ phí đã thu;
- Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 13/09/2013 (bắt đầu nhận hồ sơ) đến ngày 27/09/2013 (còn 5 ngày trước khi hết hạn nhận hồ sơ);
- Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh nhân dân của mình.
            Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Công bố xét tuyển đợt 3 Đại Học Đà Nẵng năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!