Đã có điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại Học Hồng Đức

Cập nhật ngay để xem chi tiết điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung vào trường vừa được công bố tại đây.

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2

CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm tuyển đợt 2

Ghi chú

 
 

I

BẬC ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

1

SP Toán học

D140209

A

17.0

 

 

A1

17.0

 

2

SP Vật lý

D140211

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

3

SP Hóa học

D140212

A

15.0

 

 

B

16.0

 

4

SP Sinh học

D140213

B

14.0

 

 

5

SP Ngữ văn

D140217

C

15.0

 

 

D1

14.5

 

6

SP Lịch sử

D140218

C

14.0

 

 

7

SP Địa lý

D140219

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

C

14.0

 

8

SP Tiếng Anh

D140231

A1

13.5

 

 

D1

14.0

 

9

Giáo dục Tiểu học

D140202

D1

14.0

 

 

M

14.0

 

10

Địa lý (định hướng Quản lý tài nguyên môi trường)

D310501

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

C

14.0

 

11

Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn Du lịch)

D220113

A

13.0

 

 

C

14.0

 

D1

13.5

 

12

Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội)

D310301

A

14.0

 

 

C

15.5

 

D1

14.5

 

13

Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự)

D310401

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

C

14.0

 

D1

13.5

 

14

Công nghệ thông tin

D480201

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

15

Kỹ thuật công trình

D580201

A

13.5

 

 

A1

13.5

 

16

Kế toán

D340301

A

15.5

 

 

A1

15.5

 

D1

16.0

 

17

Quản trị kinh doanh

D340101

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

D1

13.5

 

18

Tài chính-Ngân hàng

D340201

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

D1

13.5

 

19

Nông học

D620109

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

20

Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y)

D620105

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

21

Bảo vệ thực vật

D620112

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

22

Lâm nghiệp

D620201

A

13.0

 

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

II

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

1

SP Toán (Toán -Tin)

C140209

A

10.0

 

 

A1

10.0

 

 

2

SP Hóa (Hóa-Sinh)

C140212

A

10.0

Chuyển về học CĐSP Toán

 

B

11.0

Chuyển về CĐSP Sinh

 

3

SP Sinh học (Sinh-CNNN)

C140213

B

11.0

 

 

4

SP Ngữ văn (Văn-Sử)

C140217

C

11.0

 

 

D1

10.0

 

 

5

SP Địa lý (Địa-Sử)

C140219

A

10.0

Chuyển về học CĐSP Toán

 

C

11.0

Chuyển về học CĐSP Ngữ văn

 

6

Giáo dục Mầm non

C140201

M

10.0

 

 

7

Giáo dục Tiểu học

C140202

D1

10.0

 

 

M

10.0

 

 

8

SP Tiếng Anh

C140231

A1

10.0

 

 

D1

10.0

 

 

9

Kế toán

C340301

A

10.0

 

 

A1

10.0

 

 

D1

10.0

 

 

10

Quản trị kinh doanh

C340101

A

10.0

 

 

A1

10.0

 

 

D1

10.0

 

 

11

Kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A

10.0

 

 

A1

10.0

 

 

12

Quản lý đất đai

C850103

A

10.0

 

 

A1

10.0

 

 

B

11.0

 

 

13

Công nghệ thông tin

C480201

A

10.0

 

 

A1

10.0

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian nhập học từ ngày 21-22 tháng 9 năm 2013 tại VP các khoa đào tạo.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đã có điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại Học Hồng Đức

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!