Đã có điểm chuẩn nguyện vọng trường Đại học Mở TPHCM

Trường Đại học Mở TPHCM đã chính thức thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2013 như sau:

Điểm chuẩn NV2 trường Đại học Mở TPHCM dao động trong khoảng từ 16.5 đến 21.5 điểm. Riêng ngành Ngôn ngữ Nhật là 26 điểm (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Tên ngành


ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV2

Ghi chú

Khoa học máy tính

D480101

A

19,0

 

A1

19,0

 

D1

19,0

 

CNKT công trình XD

D510102

A

18,5

 

A1

18,5

 

Công nghệ sinh học

D420201

A

19,5

 

A1

19,5

 

B

19,5

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A

20,0

 

A1

20,0

 

D1

20,0

 

Kinh tế

D310101

A

18,0

 

A1

18,0

 

D1

18,0

 

Tài chính  Ngân hàng

D340201

A

19,0

 

A1

19,0

 

D1

19,0

 

Kế toán

D340301

A

19,5

 

A1

19,5

 

D1

19,5

 

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A

18,0

 

A1

18,0

 

D1

18,0

 

Luật kinh tế

D380107

A

21,5

 

A1

21,5

 

C

21,5

 

D1

21,5

 

Xã hội học

D310301

A

18,5

 

A1

18,5

 

C

18,5

 

D1

18,5

 

D6

18,5

 

Công tác Xã hội

D760101

A

16,5

 

A1

16,5

 

C

16,5

 

D1

16,5

 

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

26,0

Ngoại ngữ hệ số 2

D4

26,0

D6

26,0

1 bình luận: Đã có điểm chuẩn nguyện vọng trường Đại học Mở TPHCM

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!