Đã có điểm chuẩn NV2 các trường thành viên Đại học Huế

Xem ngay điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học Huế và các trường thành viên tại đây.

Chi tiết điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 Đại học Huế năm 2013 đối với một số ngành, nhóm ngành đào tạo của các Trường, Khoa trực thuộc Đại học Huế như sau:

A. BẬC ĐẠI HỌC

I. KHOA DU LỊCH (PHD)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

D310101

Kinh tê

A, A1

17,5

2

D310101

Kinh tê

D1, D2, D3, D4

18,0

II. 

TRƯỜNG ĐAI HỌC NGOẠI NGỮ (DHF)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

D140233

Sư phạm Tiêng Pháp

D1,D3

14,5

2

D140234

Sư phạm Tiêng Trung Ọuôc

D1, D2, D3, D4

17,0

3

D220113

Viêt Nam hoc

D1, D2, D3, D4

15,0

4

D220202

Ngôn ngữ Nga

D1, D2, D3,D4

15,0

5

D220203

Ngôn ngữ Pháp

D1, D3

16,0

6

D220212

Quôc tê học

D1

16,5

           

III. TRƯỜNG ĐAI HOC KINH TÉ (DHK)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A, A1

19,5

2

D340201

Tài chính - Ngân hàng

D1.D2, D3, D4

19,5

IV. PHẢN HIỆU ĐẠI HỌC HUẺ TẠI ỌUẢNC TRỊ (DHQ)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

13,0

2

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

B

14,0

 

 

Nhóm ngành 1:

A,A1

13,0

3

D520201

Kỹ thuật điện

 

 

4

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (PHS)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

DI40205

Giáo duc chính tri

c

18,0

2

DI40210

Sư phạm Tin học

A, A1

17,5

3

D310403

Tâm lý học giáo dục

c

16,5

4

D310403

Tâm lý học giáo dục

DI

16,0

 

VI.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (DHT)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

D220213

Đông phương học

c

14,5

2

D220213

Đông phương học

D1

14,0

3

D220301

Triêt hoc

A

13,0

4

D220301

Triết học

c

14,0

5

D220301

Triêt học

D1

13,5

6

D220310

Lich sử

c

14,0

7

D220310

Lich sử

D1

13,5

8

D310301

Xã hôi hoc

c

14,0

9

D310301

Xã hôi học

D1

13,5

10

D440102

Vật lý học

A

15,5

11

D440217

Địa lý tự nhiên

A

16,0

12

D440217

Địa lý tự nhiên

B

17,0

13

D760101

Công tác xã hội

c

17,0

14

D760101

Công tác xã hội

D1

16,5

 

 

1. Nhóm ngành: Nhân văn

c

14,0

 

 

D1

13,5

15

D220104

Hán - Nôm

 

 

16

D220320

Ngôn ngữ học

 

 

17

D220330

Văn hoc

 

 

 

 

2. Nhóm ngành: Kỹ thuật

A

14,5

18

D520501

Kỹ thuật địa chât

 

 

19

D520503

Kỹ thuật trác địa - Bản đô

 

 

20

D440201

Đia chât hoc

 

 

 

 

3. Nhóm ngành: Toán và Thông kê

A

17,0

21

D460101

Toán hoc

 

 

22

D460112

Toán ứng dụng

 

 

 

 BẬC CAO ĐẲNG

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

C510210

Công thôn

A, A1

10,0

2

C620105

Chăn nuôi

A

11,0

3

C620105

Chăn nuôi

B

12,0

4

C620110

Khoa học cây trông

A

11,0

5

C620110

Khoa học cây trông

B

12,0

6

C620301

Nuôi trông thủy sản

A

11,0

7

C620301

Nuôi trông thủy sản

B

12,0

8

C850103

Quản lý đât đai

A

12,0

9

C850103

Quản lý đât đai

B

13,0

 

11. PHẢN HIỆU ĐẠI HỌC HUẺ TẠI QUẢNG TRỊ (DHQ)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

10,0

2

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

B

11,0

Điểm trúng tuyển nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đổi tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Trường tiếp tục dành hơn 200 chỉ tiêu xét tuyển NV3, chi tiết xem tại đây.

 

Ngày 19 và 20/9/2013, các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Huế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ tổ chức đón tiếp thí sinh trúng tuyển NV2 và một số thí sinh trúng tuyển bổ sung do điều chỉnh khu vực ưu tiên (có danh sách kèm theo).

 

 

Những thí sinh nào đã trúng tuyển nhưng chưa nhận được Giấy báo nhập học thì vẫn đến trường nhập học bình thường theo lịch đã thông báo (sau khi nhận được Giấy báo nhập học sẽ nộp bổ sung sau).

 

Khi đến nhập học, anh (chị) cần mang theo:     

1) Học bạ; giấy khai sinh;

2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người mới tốt nghiệp năm 2013 hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;

3) Các giấy tờ xác nhận đối tượng như giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố mẹ thí sinh...;

Các giấy tờ quy định tại mục 1, 2, 3 ở trên, thí sinh đều nộp bản photocopy (có chứng thực sao y bản chính), kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

4) Giấy báo nhập học (bản chính), ngoài ra thí sinh cần photocopy thêm một số bản (có chứng thực sao y bản chính) để dùng cho việc khác;

5) Lý lịch học sinh, sinh viên theo mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có bán tại các Sở Giáo dục và Đào tạo) có xác nhận của UBND xã, phường hoặc của cơ quan;

6) Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

7) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam);

8) 04 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4cm;

9) Các khoản tiền nộp theo quy định:

Một số điểm cần lưu ý:

- Ngoài khoản tiền nộp theo quy định, thí sinh cần mua thêm: Bảo hiểm thân thể, áo quần thể thao đồng phục, thẻ đọc tại Trung tâm học liệu.

- Đại học Huế sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.

- Sau khi nhập học, nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên để có cơ sở kết luận về điều kiện học tập.

- Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy báo nhập học, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đã có điểm chuẩn NV2 các trường thành viên Đại học Huế

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247