Đã có điểm trúng tuyển NV2 trường Đại học Điện lực

Xem ngay điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 trường Đại học Điện lực chính thức được công bố tại đây.

Điểm chuẩn NV2 trường Đại học Điện lực cụ thể như sau:

Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

HỆ ĐẠI HỌC

TT

Ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Điểm NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật

điện, điện tử với

các chuyên ngành:

D510301

 

 

 

 

 

Hệ thống điện

 

D11

23.5

23.5

 

 

Điện công nghiệp

và dân dụng

 

D12

21.0

21.0

 

 

Nhiệt điện

 

D13

19.5

19.5

 

 

Điện lạnh

 

D14

19.0

19.0

 

 

Xây dựng công trình điện

 

D15

21.0

21.0

 

 

Điện hạt nhân

 

D16

21.0

21.0

 

2

Quản lý công nghiệp

 với các chuyên ngành

D510601

 

 

 

 

 

Quản lý năng lượng

 

D21

21.0

21.0

 

 

Quản lý môi trường

công nghiệp và

đô thị

 

D22

19.0

19.0

 

3

Công nghệ thông tin

với các chuyên

ngành

D480201

 

 

 

 

 

Công nghệ phần mềm

 

D31

21.0

21.0

 

 

Thương mại điện tử

 

D32

19.0

19.0

 

4

Công nghệ kỹ thuật

điều khiển và tự

động hóa

D510303

 

22.0

22.0

 

5

Công nghệ kĩ thuật

điện tử truyền thông

với các chuyên

ngành: Điện tử viễn

thông, Kỹ thuật điện

tử

D510302

 

19.5

19.5

 

6

Công nghệ kĩ thuật

cơ khí

D510201

 

20.0

20.0

 

7

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

D510203

 

20.5

20.5

 

8

Quản trị kinh doanh

với các chuyên ngành:

D340101

 

 

 

 

 

Quản trị doanh nghiệp

 

D81

19.0

19.0

19.0

 

Quản trị du lịch

khách sạn

 

D82

19.0

19.0

19.0

9

Tài chính ngân hàng

D340201

 

20.0

20.0

20.0

10

Kế toán

D340301

 

21.0

21.0

21.0

HỆ CAO ĐẲNG

TT

Ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Điểm NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật

điện, điện tử với

các chuyên ngành:

C510301

 

 

 

 

 

Hệ thống điện

 

C11

11.0

11.0

 

 

Điện công nghiệp và

dân dụng

 

C12

10.5

10.5

 

 

Nhiệt điện

 

C13

10.0

10.0

 

 

Điện lạnh

 

C14

10.0

10.0

 

 

Xây dựng công trình

điện

 

C15

10.0

10.0

 

2

Quản lý công nghiệp

với các chuyên ngành

C510601

 

 

 

 

 

Quản lý năng lượng

 

C21

10.5

10.5

 

 

Quản lý môi trường

công nghiệp và đô

thị

 

C22

10.0

10.0

 

3

Công nghệ thông tin

với các chuyên ngành

C480201

 

 

 

 

 

Công nghệ phần mềm

 

C31

10.0

10.0

 

 

Thương mại điện tử

 

C32

10.0

10.0

 

4

Công nghệ kỹ thuật

điều khiển và tự

động hóa

C510303

 

10.5

10.5

 

5

Công nghệ kĩ thuật

điện tử truyền thông

với các chuyên ngành:

Điện tử viễn thông,

Kỹ thuật điện tử

C510302

 

10.0

10.0

 

6

Công nghệ kĩ thuật

 cơ khí

C510201

 

10.0

10.0

 

7

Công nghệ kỹ thuật

 cơ điện tử

C510203

 

10.0

10.0

 

8

Quản trị kinh doanh

với các chuyên ngành:

C340101

 

 

 

 

 

Quản trị doanh nghiệp

 

C81

10.0

10.0

10.0

 

Quản trị du lịch

khách sạn

 

C82

10.0

10.0

10.0

9

Tài chính ngân hàng

C340201

 

10.0

10.0

10.0

10

Kế toán

C340301

 

10.0

10.0

10.0

Ghi chú:

1. Nhập học hệ Đại học NV2: từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 19/9/2013 tại Cơ sở 1 trường ĐH Điện lực, số 235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

2. Nhập học hệ Cao đẳng NV2: từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 21/9/2013 tại Cơ sở 1 trường ĐH Điện lực, số 235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

3. Đến 30/9/2013 hết hạn nhập học NV2.

Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Đã có điểm trúng tuyển NV2 trường Đại học Điện lực

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247