Đã có điểm trúng tuyển NV2 và xét tuyển NV3 Đại học Đồng Tháp

Cập nhật thông tin xét tuyển NV3 và điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 trường Đại học Đồng Tháp tại đây.

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 trường Đại học Đồng Tháp năm 2013 cụ thể như sau:

TT

Ngành

Khối

Điểm chuẩn nguyện vọng 2

Điểm XT nguyện vọng 3

Chỉ tiêu nguyện vọng 3

Ghi chú

A. Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 

 

 

1

Giáo dục Tiểu học

D14020

2

A

15.5

 

 

 

A1

15.5

 

 

 

B

16.5

 

 

 

C

16.5

 

 

 

D1

16.0

 

 

 

2

Giáo dục Chính trị

D14020

5

C

14.0

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

3

Sư phạm Toán học

D14020

9

A

17.0

 

 

 

A1

17.0

 

 

 

4

Sư phạm Hóa học

D14021

2

A

16.5

 

 

 

B

17.5

 

 

 

5

Sư phạm Ngữ văn

D14021

n

C

15.5

 

 

 

6

Sư phạm Tiếng Anh

D147023

1

D1

19.0

 

 

Anh văn HS 2

7

Việt Nam học

D220113

C

14.0

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

8

Ngôn ngữ Anh

D22020

1

D1

17.0

 

 

Anh văn HS 2

9

Quản lý văn hóa

D22034

2

C

14.0

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

10

Tài chính - Ngân hàng

D34020

1

A

13.0

 

 

 

A1

13.0

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

11

Kế toán

D34030

1

A

13.0

 

 

 

A1

13.0

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

12

Khoa học môi trường

D44030

1

A

14.0

 

 

 

B

15.0

 

 

 

13

Nuôi trồng thủy sản

D62030

1

A

13.0

 

 

 

B

14.0

 

 

 

14

Công tác xã hội

D76010

1

C

14.0

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

15

Quản lý đất đai

D85010

3

A

13.5

 

 

 

A1

13.5

 

 

 

B

14.5

 

 

 

TT

Ngành

Khối

Điểm chuẩn nguyện vọng 2

Điểm XT nguyện vọng 3

Chỉ tiêu nguyện vọng 3

Ghi chú

B. Đào tạo trình độ cao đẳng

 

 

 

150

 

1

Giáo dục Tiểu học

C140202

A

13.0

 

 

 

A1

13.0

 

 

 

B

14.0

 

 

 

C

14.0

 

 

 

D1

13.0

 

 

 

2

Sư phạm Toán học

C140209

A

12.0

 

 

 

A1

12.0

 

 

 

3

Sư phạm Tin học

C140210

A

10.0

10.0

30

 

A1

10.0

10.0

 

4

Sư phạm Vật lý

C140211

A

10.0

10.0

15

 

A1

10.0

10.0

 

5

Sư phạm Hóa học

C140212

A

11.0

 

 

 

B

12.0

 

 

 

6

Sư phạm Sinh học

C140213

B

11.0

11.0

15

 

7

SP Kỹ thuật nông nghiệp

C140215

B

11.0

 

 

 

8

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

11.0

11.0

15

 

9

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

11.0

11.0

30

 

10

Sư phạm Địa lý

C140219

A

10.0

10.0

15

 

A1

10.0

10.0

 

C

11.0

11.0

 

11

Tiếng Anh

C220201

D1

14.0

 

 

Anh văn HS 2

12

Tin học ứng dụng

C480202

A

10.0

10.0

30

 

A1

10.0

10.0

 

 

Tổng cộng ĐH,CĐ:

 

 

 

 

 

 

 

Tin học ứng dụng

T480202

các khối

7.0

7.0

100

 

Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 10/9/2013 đến ngày 20/9/2013. 

Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc, Lệ phí xét tuyển 30.000đ, 1 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh.

Thí sinh trúng tuyển vào trường làm thủ tục nhập học trong hai ngày 23 và 24/9.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đã có điểm trúng tuyển NV2 và xét tuyển NV3 Đại học Đồng Tháp

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!