Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển cán bộ viên chức năm 2014

Hội đồng Tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện tuyển dụng CBVC đợt 2 năm 2014 với tổng chỉ tiêu là 45 người. Đợt tuyển dụng này dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 1-2/2015 dưới hình thức xét tuyển.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

1.1- Đối tượng :
 • Những người đã ký hợp đồng tạm tuyển với trường nhưng chưa thi tuyển viên chức;
 • Những người chưa ký hợp đồng làm việc với trường nhưng có đủ các tiêu chuẩn theo qui định.
1.2- Tiêu chuẩn:
 • Có phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu tốt, cam kết làm việc lâu dài tại Trường;
 • Có sức khoẻ, ngoại hình thích hợp làm việc trong môi trường sư phạm;
 • Đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ :
+ Đối với các ứng viên xin tuyển vào vị trí giảng viên : Có bằng Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ các chuyên ngành theo chỉ tiêu tuyển dụng. Người có bằng thạc sỹ cần các yêu cầu bổ sung : tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, thi lại không quá 5 môn, trong đó không quá 3 môn chuyên ngành (hoặc không quá 5 học phần bị đánh giá điểm D,F cho lần thi thứ nhất – áp dung với đào tạo tín chỉ);
+ Đối với các ứng viên xin tuyển vào các vị trí viên chức hành chính và phục vụ đào tạo: Có trình độ và chuyên ngành phù hợp theo yêu cầu tuyển dụng của trường ĐHBK Hà Nội;
 • Tuổi dưới 40 với trình độ Tiến sỹ, tuổi dưới 30 với trình độ khác, ưu tiên người có bằng Tiến sỹ;
 • Có trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí tuyển dụng, ưu tiên người có chứngchỉ TOEFL hoặc IELTS. 

II. HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:

 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012);
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 2 ảnh 4x6;
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 • Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng việt.
  (Ghi địa chỉ liên lạc và số điện thoại rõ ràng trong hồ sơ).

 Ghi chú:

 • Nộp hồ sơ từ ngày 06/01-20/01/2015 tại các đơn vị của trường có chỉ tiêu tuyển dụng, địa chỉ cụ thể có thể xem trên website: www.hust.edu.vn hoặc bảng thông báo dán tại phòng TCCB: phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.
 • Các thông tin liên quan về dự kiến chỉ tiêu tuyển dụng, thủ tục và phương thức thi tuyển xem trên website: www.hust.edu.vn hoặc tại phòng TCCB. Đề nghị không liên lạc qua điện thoại.
 • Những người đã ký hợp đồng lao động với trường nộp bản tự nhận xét có đánh giá của thủ trưởng đơn vị và không phải nộp hồ sơ.
 • Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Căn cứ Luật Viên chức, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, căn cứ vào quyết nghị của cuộc họp Hội đồng tuyển dụng ngày 30/12/2014, kế hoạch tuyển dụng đợt 2 năm 2014 theo hình thức xét tuyển gồm những nội dung sau:

1. Xét tuyển tại đơn vị:

a. Xét, đánh giá theo hồ sơ (kết quả học tập, các văn bằng chứng chỉ, …);

b. Phỏng vấn về chuyên môn tại đơn vị: giảng thử 01 tiết đối với giảng viên hoặc trình bày một vấn đề chuyên môn cần giải quyết đối với các ngạch khác.

2. Phỏng vấn tại Hội đồng tuyển dụng trường về pháp luật viên chức; chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo; những hiểu biết về Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; năng lực ứng xử.

IV. NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển là người có điểm xét tuyển đạt yêu cầu và tính từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng tại từng đơn vị. Người trúng tuyển được ký hợp đồng làm việc thử việc.

Đối với một số loại công việc và viên chức xin chuyển công tác về Trường, Hội đồng tuyển dụng có kiểm tra, kết hợp việc xét tuyển và cho ký hợp đồng lao động.

V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH, THỜI GIAN
 
05/1 - 14/1/2015
Thu nhận, kiểm tra hồ sơ
15/1 - 16/1/2015
Hoàn chỉnh hồ sơ, lên danh sách thí sinh dự tuyển.
19/1 -20/1/2015
Công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi, thí sinh đóng lệ phí dự thi theo qui định,
Trường cung cấp tài liệu ôn thi
21/1 -30/1/2015
Thi vấn đáp tại đơn vị
02/2 - 06/2/2015
Phỏng vấn tại Hội đồng tuyển dụng trường
09/2 - 13/2/2015
Hội đồng tuyển dụng họp xét duyệt, thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định tuyển dụng.
 

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển cán bộ viên chức năm 2014

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247