Đại học Lao động xã hội cơ sở II tuyển dụng năm 2015

Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển Giảng viên giảng dạy một số chuyên ngành, cụ thể như sau:

TT

KHOA

TỔ BỘ MÔN

SỐ LƯỢNG

ĐIỀU KIỆN

1

KẾ TOÁN

Kế toán

04

- 02 GV có trình độ Tiến sĩ đúng chuyên ngành

- 02 GV có trình độ Thạc sĩ, NCS đúng chuyên ngành

Tài chính

01

- Có trình độ Tiến sĩ, đúng chuyên ngành

Kiểm toán

02

- Có trình độ Thạc sĩ, NCS đúng chuyên ngành

2

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Dân số nguồn nhân lực

01

- Có trình độ Thạc sĩ, NCS đúng chuyên ngành

Kế hoạch nhân lực

01

- Có trình độ Thạc sĩ, NCS đúng chuyên ngành

Tổ chức - Định mức; Tiền công - Tiền lương

01

- Có trình độ Thạc sĩ, NCS đúng chuyên ngành

3

BẢO HIỂM

Bảo hiểm xã hội

01

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành

Bảo hiểm thương mại

01

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành

4

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Công tác xã hội

01

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành

5

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kinh tế học

01

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành

Quản trị

01

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành

Thương mại quốc tế

01

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành

Ưu tiên: Các ứng viên có trình độ Nghiên cứu sinh, Tiến sĩ; Giới tính:Nam (để đi dạy các Tỉnh)

Hồ sơ: Mọi chi tiết về hồ sơ dự tuyển liên hệ:

Ông Phạm Xuân Khi – Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính

ĐT: 083.8837801 (số nội bộ: 124)                 Di động: 01654.907.972

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 20/11/2015.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Lao động xã hội cơ sở II tuyển dụng năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247