Đại học Chính trị tuyển sinh Thạc sĩ năm 2015

Căn cứ Kế hoạch tạo nguồn và tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2015 của Trường Đại học Chính trị,rnTrường Đại học Chính trị thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2015 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

     1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức

     a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

     b) Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm.

     2. Về văn bằng 

     a) Đã tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi;

     b) Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

     3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

    a) Các chuyên ngành Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học: Cán bộ chính trị của các cơ quan, đơn vị; giáo viên chuyên ngành của các học viện, nhà trường có thời gian công tác từ 02 năm trở lên;

     b) Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Cán bộ chính trị cấp đại đội và tương đương giữ chức 02 năm trở lên trong quy hoạch làm giáo viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý giáo dục; giáo viên Công tác đảng, công tác chính trị cấp phân đội các học viện, nhà trường đã qua cán bộ chính trị cấp đại đội 01 năm trở lên.

     4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang công tác xác nhận.

     5. Về tuổi đời, sức khoẻ

     a) Tuổi đời không quá 40 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 45 tuổi.

     b) Có sức khoẻ phù hợp, đảm bảo yêu cầu học tập, rèn luyện, công tác.

     6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.

     II. ĐỐI TƯỢNG, CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

     1. Đối tượng

     a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên tại các địa phương được quy định là khu vực 1. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

     b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

     c) Con liệt sĩ;

     d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

     e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc khu vực 1.

     2. Mức ưu tiên

    Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ sở của chuyên ngành dự thi.

    3. Chuyên ngành đào tạo

    a) Chuyên ngành đúng: Văn bằng đại học được xác định là chuyên ngành đúng của 3 chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nhà trường là: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

     b) Chuyên ngành gần: Văn bằng đại học được xác định là chuyên ngành gần của 3 chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nhà trường là:

     - Chuyên ngành Triết học gồm: Hồ Chí Minh học; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Luật học; Văn hoá học; Xã hội học; Quản lý giáo dục; Tâm lý học; Giáo dục học và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

     - Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Triết học; Lịch sử; Quốc tế học; Giáo dục chính trị (Giáo dục công dân); Báo chí; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Hành chính học; Kinh tế chính trị học và Xã hội học.

     - Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước gồm: Triết học; Tâm lý học; Giáo dục học; Lịch sử Đảng và Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

     4. Chỉ tiêu tuyển sinh

     - Triết học: 09 (chỉ tiêu)

     - Chủ nghĩa xã hội khoa học: 10 (chỉ tiêu)

     - Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 25 (chỉ tiêu)

     5. Các môn thi tuyển

     - Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Bậc 2/6 - Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam). Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ khi: Có bằng đại học ngoại ngữ, ngôn ngữ tiếng Anh; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, trong thời hạn 2 năm (tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi), do một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép (hoặc công nhận) cấp.

     - Môn Cơ bản: Triết học Mác - Lênin cho cả 3 chuyên ngành.

     - Môn Cơ sở:

     + Chuyên ngành Triết học: Lịch sử triết học.

     + Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

     + Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Nguyên lý xây dựng Đảng.

     6. Hồ sơ và thời gian tuyển sinh 

     a) Hồ sơ tuyển sinh

     - Đơn xin đăng ký dự thi.

     - Bằng Đại học (phôtô công chứng).

     - Bảng điểm đại học (phôtô công chứng).

     - Giấy chứng nhận sức khoẻ (zó đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của Bộ Quốc phòng).

     - Ảnh 3x4: 04 chiếc.

     - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

     - Các giấy tờ khác theo thông báo của Cục Cán bộ - Tổng Cục Chính trị.

     b) Thời gian tuyển sinh

     + Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 16 và 17/5/2015.

     + Thời gian công bố kết quả thi tuyển sinh: Từ ngày 15/7 ÷ 20/7/2015.

     c) Địa điểm thi tuyển sinh

     Trường Đại học Chính trị (phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

     III. THÔNG TIN LIÊN QUAN

    1. Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, Trường Đại học Chính trị tổ chức học dự khoá bổ sung kiến thức cho các đồng chí đăng ký dự thi chuyên ngành gần; bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh và hướng dẫn ôn thi tập trung. Thời gian từ 10/2014 đến 5/2015.

   2. Thí sinh có thể tìm hiểu tại Website (mạng MISTEN) của Ban Sau đại học - Trường Đại học Chính trị:http://86.12.120.110/Webnoibo; Email: bansaudaihoc.sqct.1014@gmail.com; Điện thoại: 841.057./.  

Theo thethaohangngay


Viết bình luận: Đại học Chính trị tuyển sinh Thạc sĩ năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247