Đại học Chính trị tuyển sinh thạc sĩ năm 2017

Trường Đại học Chính trị thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017, trường tổ chức thi tuyển trong 2 ngày 13 và 14/5/2017.

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Chuyên ngành Triết học: 07 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: 09 chỉ tiêu.

3. Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 31 chỉ tiêu.

II. HÌNH THỨC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Hình thức: Tập trung, chính quy.

2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

3. Thời gian đào tạo: 2 năm (24 tháng).

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi 

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 tại Trường Đại học Chính trị là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, được cơ quan, đơn vị đề nghị, cấp có thẩm quyền xét duyệt ra quyết định.

2. Điều kiện dự thi

a) Về phẩm chất chính trị, đạo đức
- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm.
b) Về văn bằng
- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi.
c) Về cương vị công tác và thời gian tích lũy chuyên môn
Cán bộ chính trị cấp đại đội và tương đương; cán bộ nghiên cứu, quản lý giáo dục; giáo viên chuyên ngành, hoặc chuyên ngành gần ở các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị, ra trường công tác 02 năm trở lên.
d) Về lý lịch
Lý lịch bản thân rõ ràng, không nằm trong thời gian đang thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian thi hành án hình sự (có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc).
e) Về tuổi đời, sức khoẻ
- Tuổi đời không quá 40 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 45 tuổi.
- Có sức khoẻ phù hợp, đảm bảo yêu cầu học tập, rèn luyện, công tác.
f) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.

IV. CÁC MÔN THI TUYỂN SINH

1. Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Bậc 2/6 - Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương do một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép (hoặc công nhận) cấp. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ có giá trị trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp đến ngày dự thi.

2. Môn Cơ bản: Triết học Mác-Lênin.

3. Môn Cơ sở:

- Chuyên ngành Triết học: Lịch sử triết học.
- Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
- Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Nguyên lý xây dựng Đảng.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ƯU TIÊN

1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
c) Con liệt sĩ.
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.
e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc Khu vực 1.

2. Mức ưu tiên

 Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Mục 1 (đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ sở của chuyên ngành dự thi.

VI. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH 

1. Hồ sơ tuyển sinh
a) Đơn xin đăng ký dự thi.
b) Phiếu tuyển chọn học viên.
c) Bằng Đại học (phôtô công chứng).
d) Bảng điểm đại học (phôtô công chứng).
e) Giấy chứng nhận sức khoẻ (có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của Bộ Quốc phòng).
f) Ảnh 3x4: 04 chiếc.
g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
h) Các giấy tờ khác theo thông báo của Cục Cán bộ - Tổng Cục Chính trị.
2. Thời gian 
a) Thi tuyển sinh: Ngày 13 và 14/5/2017 (sáng 13/5 quán triệt quy chế, chiều 13 và cả ngày 14/5/2017 tổ chức thi).
b) Công bố kết quả thi tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 05/6 ÷ 15/6/2017.
c) Khai giảng khoá học: Dự kiến tháng 9/2017.
3. Địa điểm thi tuyển sinh: Trường Đại học Chính trị.

 

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Chính trị tuyển sinh thạc sĩ năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247