Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông 2016

Trường Đại học công nghiệp thông báo tuyển sinh liên thông năm 2016 với tổng 2450 chỉ tiêu cho các hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên ĐH,...

1. LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: CHỈ TIÊU 150  (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: tối thiểu 2,5 năm.

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử), Khoa học máy tính, Kế toán.

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/10/2016;

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Ngày thi: Dự kiến Đợt 1: 23-24/7/2016; Đợt 2: 22-23/10/2016.

2. LIÊN THÔNG CĐN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: CHỈ TIÊU 100  (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: tối thiểu 2 năm.

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp Cao đẳng nghề

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/10/2016;

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Ngày thi: Dự kiến Đợt 1: 23-24/7/2016; Đợt 2: 22-23/10/2016.

3. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC: CHỈ TIÊU 300 (Dự kiến)

- Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nếu tốt nghiệp Đại học được miễn thi).

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Ngôn ngữ Anh.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2016.

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển; Ngày thi: Đợt 1: tháng 3-4/2016; Đợt 2: tháng 10-11/2016

- Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

4. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 1.500 (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị Kinh doanh.

- Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp cao đẳng

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/11/2016;

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Ngày thi: Dự kiến Đợt 1:  tháng 4/2016; Đợt 2: tháng 11/2016.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

5. LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 200  (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: 03 năm.

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán.

- Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/11/2016;

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Ngày thi: Dự kiến Đợt 1:  tháng 4/2016; Đợt 2: tháng 11/2016.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

6. LIÊN THÔNG CĐN-ĐẠI HỌC VLVH: CHỈ TIÊU 200 (Dự kiến)

- Thời gian đào tạo: 2.5 năm.

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.

- Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp Cao đẳng nghề

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/11/2016;

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

- Ngày thi: Dự kiến Đợt 1:  tháng 4/2016; Đợt 2: tháng 11/2016.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247