Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn NV2 Đại học Đà Lạt năm 2014

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn NV2 

1

CĐ công nghệ thông tin

C480201

A, A1

70

10.0

2

CĐ công nghệ KT điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

70

10.0

3

CĐ công nghệ sau thu hoạch

C540104

A

30

10.0

4

CĐ công nghệ sau thu hoạch

C540104

B

30

11.0

5

CĐ kế toán

C340301

A, A1

70

10.0

Nguồn: Đại học Đà Lạt

Viết bình luận: Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247