Đại học Đại Nam tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Đại Nam thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

1.      CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

1.1.           Chuyên ngành đào tạo:  

-         Quản lý kinh tế

-         Tài chính- Ngân hàng

-         Kế toán

1.2.           Hình thức đào tạo:      Chính qui

1.3.           Thời gian đào tạo:       02  năm

2.     ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

  Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành/chuyên ngành đào tạo phải có các điều kiện sau đây:

2.1.                Về văn bằng:

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành/ chuyên ngành đăng ký dự thi. (Khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức theo chương trình của Trường Đại học Đại Nam).

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành phù hợp với ngành/ chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng thời gian tốt nghiệp đã nhiều năm (trên 5 năm tính từ ngày tốt nghiệp) và ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức) phải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Danh mục các môn học chuyển đổi được quy định tại Phụ lục kèm theo. 

- Người tốt nghiệp đại học ngành khác ngành đăng ký dự thi phải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Danh mục các môn học chuyển đổi được quy định tại Phụ lục kèm theo. 

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

2.2.         Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên). 

2.3.         Có đủ sức khoẻ để học tập

2.4.         Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường Đại học Đại Nam

3.     NỘI DUNG THI TUYỂN

3.1.         Các môn thi tuyển ngành Quản lý kinh tế: 3 môn

-         Môn chủ chốt ngành/ chuyên ngành: Khoa học quản lý

-         Môn cơ sở ngành: Kinh tế học

-         Môn Tiếng Anh (Theo dạng thức cấp độ B1 của khung Châu Âu)

3.2.         Các môn thi tuyển ngành Tài chính Ngân hàng: 3 môn

1.     Môn chủ chốt ngành/ chuyên ngành bao gồm các môn: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại.

2.     Môn Kinh tế học

3.     Môn Tiếng Anh (Theo dạng thức cấp độ B1 của khung Châu Âu)

3.2.      Các môn thi tuyển ngành Kế toán: 3 môn

1.    Môn chủ chốt ngành/ chuyên ngành: Kế toán tài chính

2.    Môn Kinh tế học

3.    Môn Tiếng Anh (Theo dạng thức cấp độ B1 của khung Châu Âu)

Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiến tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh.

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, kèm theo Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

4.        CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

4.1.         Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc  điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

4.2.   Chính sách ưu tiên :

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành và 10 điểm cho môn Tiếng Anh (Thang điểm 100).

5.   HỒ SƠ TUYỂN SINH :

Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

-            Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

-            Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan/chính quyền;

-            Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

-            Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 phì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;

-            Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

-            Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);

-            02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

-            04 ảnh 4x6.

6.   THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

6.1.    Thời gian thi tuyển:  Ngày 28,29/05/2016

6.2.     Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Đại Nam, số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

7.           PHÁT HÀNH VÀ THU HỒ SƠ:

Hồ sơ dự thi phát hành và thu trực tiếp từ ngày 05/01/2016 đến 28/02/2016 tại

Văn phòng Khoa Sau đại học- Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ: Tầng 2 của Tòa nhà số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043 5406166                       

Di động: 0933 666 989 (Mr. Nguyễn Huy Anh)

            hoặc    0942 881 768 (Mrs. Phùng Thị Trung)

     Ghi chú:

-            Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh phải xem kỹ điều kiện được dự thi theo thông báo tuyển sinh của Trường. Hồ sơ dự thi nếu không được Hội đồng Tuyển sinh của Trường xét duyệt sẽ không hoàn trả hồ sơ và lệ phí đã nộp.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Đại Nam tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247