Đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 đợt 1

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xin thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 đợt 1 như sau:

1. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Hệ chính quy tập trung 2 năm.

2. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐỢT 1: 200

3. THỜI GIAN THI TUYỂN:

Theo kế hoạch của Bộ GD và ĐT, dự kiến vào tháng 04/2016.

4. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

4.1. Danh mục chuyên ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

TT

Chuyên ngành đào tạo

Mã số

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

1.

Toán giải tích

60460102

Đại số

Giải tích

Tiếng Anh

2.

Toán ứng dụng

60460112

3.

Sinh học thực nghiệm

60420114

Toán Cao cấp - Thống kê

Sinh học đại cương

4.

Sinh thái học

60420120

5.

Động vật học

60420103

6.

Vật lý chất răn

60440104

Toán cho Vât lý

Vật lý lý thuyết

7.

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

60440103

8.

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

60140111

9.

Khoa học máy tính

60480101

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

10.

Giáo dục học (tiêu học)

60140101

Triết học

Giáo dục học

11.

Giáo dục mầm non

60140101

Triết học

12.

Quản lý giáo dục

60140114

Logic học

13.

Lý luận văn học

60220120

Triết học

Lý luân văn học

14.

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

60140111

15.

Văn học Việt Nam

60220121

16.

Lý luận và Phương pháp dạy học b ộ môn Hóa học

60140111

Cơ sở lý thuyết Hóa học

Phương pháp dạy học Hóa học

 4.2.Dạng thức và thời gian làm bài thi:

-  Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh, thi trắc nghiệm, trình độ A2, thời gian làm bài 120 phút;

-  Môn Cơ bản, Cơ sở: thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

4.3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Trường thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

-   Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

-   Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

-   Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

- Có chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ được quy định tại bảng dưới đây hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6

(Khung VN)

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary

PET

Business

Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 

5. ĐIỀU KIỆN DựTHI

5.1.Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục:

5.1.1.      Người đăng kí dự thi có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành Quản lý giáo dục:

a)      Bằng tốt nghiệp đạt loại khá trở lên thì được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

b)      Bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình khá trở xuống phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành đăng ký dự thi, cụ thể: giáo viên, giảng viên, chuyên viên, cán bộ quản lý công tác tại các cơ quan giáo dục, cơ sở giáo dục - đào tạo và các tổ chức xã hội liên quan đến giáo dục và đào tạo.

5.1.2.Người đăng kí dự thi có bằng đại học không thuộc Mục 5.1.1 trên đây (ngành gần và ngành khác) thì phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

a)      Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (kể cả người có bằng tốt nghiệp đạt loại khá trở lên) tại một trong các lĩnh vực chuyên môn phù hợp như Khoản b) Mục 5.1.1.

b)      Hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành quản lý giáo dục trước khi dự thi.

5.2.Đối với các chuyên ngành còn lại:

5.2.1.      Về văn bằng:

Người dự thi cần phải thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

a)      Có bằng tốt nghiệp đại học:

-       Hệ chính quy, chuyên tu, tại chức, mở rộng ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi.

-       Hệ từ xa (ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đạt loại khá trở lên).

b)      Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và đã học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi nộp hồ sơ dự thi. Nội dung, thời lượng (số tiết) các môn học bổ sung được công bố tại website của nhà trường.

5.2.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a)      Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

b)      Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

5.3.  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian chịu kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

5.4.  Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, nhà trường xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học.

5.5.  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định ở Thông báo này.

(Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần; danh mục các học phần bổ sung; lĩnh vực công tác để xác định thâm niên cho từng chuyên ngành đăng ký dự thi xem tại website: www.hpu2.edu.vn)

6. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

6.1.Đối tượng ưu tiên:

6.1.1.     Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

6.1.2.      Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

6.1.3.      Con liệt sĩ;

6.1.4.      Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

6.1.5.     Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

6.1.6.      Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

6.2.  Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy định này và cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho môn Cơ bản.

7. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI

7.1.  Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu);

7.2.      Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp ĐH (Kèm bảng điểm đối với bằng ĐH không xếp loại tốt nghiệp và đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp thuộc ngành gần với ngành đăng kí dự thi);

7.3.       Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, hoặc UBND xã, phường nơi thí sinh cư trú (với người chưa có việc làm);

7.4.      Công văn cử đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước;

7.5.      Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa;

7.6.      Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn hoặc giấy xác nhận đủ thời gian kinh nghiệm làm việc chuyên môn, quản lý để chứng nhận thâm niên công tác;

7.7.      Quyết định điều động hoặc biệt phái công tác và giấy chứng nhận ưu tiên đối với các đối tượng ưu tiên (nếu có);

7.8.      Chứng nhận đã học bổ sung kiến thức (nếu có);

7.9.      Bốn ảnh cỡ 3x4 (chụp từ nửa sau năm 2015), sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng kí dự thi;

7.10.  Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại cần gửi đến cho thí sinh.

8. Những thông tin liên quan đến thi tuyển

8.1.      Hồ sơ và Nội dung ôn tập các môn thi tuyển, mẫu Đơn xin xác nhận ưu tiên... mời liên hệ với Phòng Sau đại học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 vào các ngày trong tuần, kể từ ngày 01/12/2015, hoặc tải về tại website: www.hpu2.edu.vn. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào ngày 21/3/2016.

8.2.      Dự kiến mở lớp bổ sung kiến thức trước khi dự thi và ôn tập thi tuyển sinh: Từ ngày 15/12/2015.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 kính đề nghị Quý Cơ quan thông báo rộng rãi đến các đơn vị, cán bộ, viên chức thuộc cơ quan mình.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 đợt 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247